Изложение и форум за устойчиви технологии секция „Управление на отпадъци и рециклиране, екология“ 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Вестник „Земеделска техника“

2019-03-29 02:23:45
Ние сме единственият вестник, който вече 27 години  отговаря на Вашите професионални интереси в земеделието.

„Земеделска техника“ е издание за фермера – собственик на земя и техника,търговеца на машини, семена, торове, препарати, инженера, машиностроителя, механизатора, агронома, зооинженера, на учени, преподаватели, студенти и на всеки, интересуващ се от земеделие.

Ние предлагаме тематична насоченост с акценти върху:

  • Аграрната  политика
  • Земеделската наука
  • Аграрното образованието
  • Агробизнеса
  • Кредитните линии по европейски фондове
  • Водещите технологии при отглеждане на култури
  • Иновациите при земеделската техника
  • Иновациите в земеделието


Информацията е подготвена и представена от утвърдени аграрни учени, специалисти и журналисти, формиращи националната стратегия за развитие на отрасъла.

За контакти
http://zemedelskatehnika.com/

 

 

 

 

 

 

 

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: