Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Високоефективни решения и услуги, софтуерни продукти за архитекти, инженери и строителната индустрия от Немечек България
Немечек България е водеща софтуерна компания, която предоставя високоефективни решения и услуги в областта на разработване, дистрибутиране и внедряване на софтуерни продукти, с фокус върху строителната индустрия. По време на изложението Smart Cities от 27 до 29 март 2018 г., ще можете да се запознаете в детайли с Vectorworks, Bluebeam, FM Center.

Какво представляват решенията? Ето кратка информация в аванс:Vectorworks e дизайн и BIM софтуер, спечелил доверието на над 650,000 професионалисти от сферите на архитектурата, ландшафт проектирането и дизайна в развлекателната индустрия. Използвайки двуплатформения софтуер (Mac/Win), проектантите могат да създават комплексни визуални модели, без това да е за сметка на дизайн процеса, а също и да си сътрудничат през целия жизнен цикъл на проекта – от фаза идея до фаза поддръжка. Можете да научите повече за тях от https://www.nemetschek.bg/vectorworks/ или http://www.vectorworks.net/. Насочено главно към архитекти.Bluebeam е иновативно решение, предназначено за архитектурната, инженерната и строителната индустрии. То съчетава надеждните функционалности за създаване, редактиране, коментиране и маркиране на PDF документи с богати възможности за работа в екип и ефективна комуникация. Универсалното разпространение и приложение на PDF формата е идеалното решение за съвместна работа между архитекти, инженери и строители по даден проект – от фаза дизайн до строеж и поддръжка. Повече на:  https://www.nemetschek.bg/bluebeam/ или https://www.bluebeam.com/. Насочен е към професионалисти занимаващи се с архитектура, строителство, дизайн, строителен надзор, както и кантори (обработващи договори).FM Center е система за управление и контрол на всички дейности за оптимална експлоатация на сгради и съоръжения. Софтуерът представлява цялостно решение, даващо възможност да използвате по най-ефективен начин потенциала на недвижимата собственост и оборудването в организациите си. Той е насочен както към фасилити мениджъри, така и към пропърти мениджъри, собственици и инвеститори. Системата покрива голяма част от процесите по управление и поддръжка на сградата през жизнения ѝ цикъл, с възможност да бъде внедрена още на етап строеж. Повече на: http://fmcenter.centermine.com.

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: