Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2021 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2020 г. е отложено