Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Върхови зелени технологии се представят в София

2012-11-20 05:57:34

Върхови зелени технологии се представят в София


Прес съобщение
София, 28 март 2012 г.

Днес, 28 март, в Интер Експо Център в София бе открит Осмия международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия. В работата на конгреса участват 80 лектора от Европа,  Азия и Америка. Паралелно с конгреса се провежда SEE Solar – изложба за соларни технологии и ‘Save the Planet” – Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология. Организатор на събитието е Виа Експо.

Важна част от форума е изложбата за ЕЕ и ВЕ, на която са  представени 250 компании от 31 държави.

По брой и качество на лекторите, брой и качеството на изложителите този b2b форум се превръща в един от най-представителните за Югоизточна Европа.

 В своето изказване при откриването на конгреса Валентин Николов, заместник-министър на енергетиката, икономиката и туризма, каза „Енергийната ефективност е синоним на нов мироглед и философия, тя е средство за повишаване качеството на енергийните услуги на приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия. Тази политика се базира на националните приоритети и е в хармония с изискването на Европейските директиви и пазарни механизми. Убеден съм, че това събитие ще допринесе за популяризиране на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници”.

 Посланикът на САЩ у нас НП Джеймс Уорлик похвали инфраструктурното развитие на страната през последните години. Той акцентира на ролята на частния бизнес за по-нататъшното строителство, като наблегна, че ударението трябва да е не толкова на евтините сгради, колкото на ефикасните. Той отправи покана към българския бизнес да посети аналогични изложби за ЕЕ и ВЕИ и в САЩ – там могат да се видят както върховите технологии, така и технологии от по-нисък клас.

Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, илюстрира с цифри и факти изказването си: „Само през 2010 година са изпълнени 61 проекта на обща стойност 107,5 милиона лева – става въпрос за 233 детски градина, ясли, училища в 61 общини. Днес, 28 март, ще се сключат допълнителни договори с 21 общини на обща стойност 49 милиона лева по схема за прибавяне на мерки на енергийна ефективност в общинско-образователните структури. Резултатите, които ще се постигнат с тези договори - 21 на брой, са реконструиране на 54 училища, 38 детски градини и ясли; 131 договора на обща стойност 306 милиона лева се отнасят само за общински инфраструктури проекти. Допълнителни 45 договора на стойност 74 милиона лева се отнасят за държавната инфраструктура. Главно става дума за публични сгради като училища, опери, театри, музеи. Втората категория проекти са по мярката Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. На 31 януари 2012 година сме подали пред управляващия орган  на регионално развитие проектопредложение „Енергийно обновяване на българските домове”. Реализирането на този проект ще има силен социален и икономически ефект. Важен момент е участието на сдружението на собствениците /така наречената етажна собственост/ в него. В този проект за първи път ще има реална полза от тези сдружения. Ще се повиши обществената осведоменост и култура за начините и възможностите за повишаването на енергийната ефективност, ще се подсили строителния сектор с конкретните мерки и ще се предостави не малък финансов ресурс за проектиране на жилищни сгради и строителен надзор, т.е ще бъде облагодетелстван и консултантския бизнес.”

В първия ден на форума бяха отчетени резултатите от първия национален конкурс  за най-добра екообщина. Първи награди получиха община Добрич в категория ЕЕ и община Ловеч в категория „Управление на отпадъци”. Ловеч получи втора награда в категория ЕЕ. Две общини делят третото място в категория ЕЕ – Бургас и Мизия. Поощрителна награда в категория ЕЕ получи община Благоевград

Организаторите обявиха, че Вторият конкурс ще се проведе следващата година, но няма да бъде на регионално ниво, а ще бъде за югоизточна Европа.

Интересът към конгреса и изложбите е много голям. Проявата е много интересна както за бизнеса, така и за всички, които мислят как да оптимизират разходите си за ток, как да използват естествените източници на енергия, как да се справят по най-ефективния начин с отпадъците.Справка за редакторите:

През втория ден особено интересна се очаква да бъде сесията „Оползотворяване на енергия от отпадъци” с участието на експерти от  ESWET – изключително авторитетната организация на европейските доставчици на технологии за получаване на енергия от отпадъци. Патрик Клеренс, генерален секретар на организацията, ще представи европейското законодателство и различни екологични методи за производство на енергия от отпадъци. Представители на ESWET ще докажат, че да използваш отпадъците за производство на енергия е не само перспективно и икономически изгодно, но и помага за намаляване на отпадъците.

В 16 часа в зала 6 на изложбата ще бъде представен Макет на Solar Impulse. Solar Impulse е първият и единствен самолет в света, задвижван изцяло от слънчева енергия, който осъществява полети както през деня, така и през нощта, без да използва гориво и да отделя вредни емисии. През 2010 г. самолетът направи първия си 24-часов полет, захранван единствено от слънцето, а за 2014 г. е определен и първият му околосветски полет.

За допълнителна информация: Анелия Каранова, Виа Експо, тел. 0888 279 796, Пламен Старев, конгресен пресцентър, тел. 0898 661292.

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019" :
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Издание 2018:

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Медиен спонсор:

  Официален медия партньор:


  Официален хотел:

  ВИП компания: