Върхови зелени технологии се представят в София

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > Пресинформация > Върхови зелени технологии се представят в София

Покажи Страниците
2012-11-20 05:57:34

Върхови зелени технологии се представят в София


Прес съобщение
София, 28 март 2012 г.

Днес, 28 март, в Интер Експо Център в София бе открит Осмия международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяема енергия. В работата на конгреса участват 80 лектора от Европа,  Азия и Америка. Паралелно с конгреса се провежда SEE Solar – изложба за соларни технологии и ‘Save the Planet” – Конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология. Организатор на събитието е Виа Експо.

Важна част от форума е изложбата за ЕЕ и ВЕ, на която са  представени 250 компании от 31 държави.

По брой и качество на лекторите, брой и качеството на изложителите този b2b форум се превръща в един от най-представителните за Югоизточна Европа.

 В своето изказване при откриването на конгреса Валентин Николов, заместник-министър на енергетиката, икономиката и туризма, каза „Енергийната ефективност е синоним на нов мироглед и философия, тя е средство за повишаване качеството на енергийните услуги на приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия. Тази политика се базира на националните приоритети и е в хармония с изискването на Европейските директиви и пазарни механизми. Убеден съм, че това събитие ще допринесе за популяризиране на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници”.

 Посланикът на САЩ у нас НП Джеймс Уорлик похвали инфраструктурното развитие на страната през последните години. Той акцентира на ролята на частния бизнес за по-нататъшното строителство, като наблегна, че ударението трябва да е не толкова на евтините сгради, колкото на ефикасните. Той отправи покана към българския бизнес да посети аналогични изложби за ЕЕ и ВЕИ и в САЩ – там могат да се видят както върховите технологии, така и технологии от по-нисък клас.

Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, илюстрира с цифри и факти изказването си: „Само през 2010 година са изпълнени 61 проекта на обща стойност 107,5 милиона лева – става въпрос за 233 детски градина, ясли, училища в 61 общини. Днес, 28 март, ще се сключат допълнителни договори с 21 общини на обща стойност 49 милиона лева по схема за прибавяне на мерки на енергийна ефективност в общинско-образователните структури. Резултатите, които ще се постигнат с тези договори - 21 на брой, са реконструиране на 54 училища, 38 детски градини и ясли; 131 договора на обща стойност 306 милиона лева се отнасят само за общински инфраструктури проекти. Допълнителни 45 договора на стойност 74 милиона лева се отнасят за държавната инфраструктура. Главно става дума за публични сгради като училища, опери, театри, музеи. Втората категория проекти са по мярката Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. На 31 януари 2012 година сме подали пред управляващия орган  на регионално развитие проектопредложение „Енергийно обновяване на българските домове”. Реализирането на този проект ще има силен социален и икономически ефект. Важен момент е участието на сдружението на собствениците /така наречената етажна собственост/ в него. В този проект за първи път ще има реална полза от тези сдружения. Ще се повиши обществената осведоменост и култура за начините и възможностите за повишаването на енергийната ефективност, ще се подсили строителния сектор с конкретните мерки и ще се предостави не малък финансов ресурс за проектиране на жилищни сгради и строителен надзор, т.е ще бъде облагодетелстван и консултантския бизнес.”

В първия ден на форума бяха отчетени резултатите от първия национален конкурс  за най-добра екообщина. Първи награди получиха община Добрич в категория ЕЕ и община Ловеч в категория „Управление на отпадъци”. Ловеч получи втора награда в категория ЕЕ. Две общини делят третото място в категория ЕЕ – Бургас и Мизия. Поощрителна награда в категория ЕЕ получи община Благоевград

Организаторите обявиха, че Вторият конкурс ще се проведе следващата година, но няма да бъде на регионално ниво, а ще бъде за югоизточна Европа.

Интересът към конгреса и изложбите е много голям. Проявата е много интересна както за бизнеса, така и за всички, които мислят как да оптимизират разходите си за ток, как да използват естествените източници на енергия, как да се справят по най-ефективния начин с отпадъците.Справка за редакторите:

През втория ден особено интересна се очаква да бъде сесията „Оползотворяване на енергия от отпадъци” с участието на експерти от  ESWET – изключително авторитетната организация на европейските доставчици на технологии за получаване на енергия от отпадъци. Патрик Клеренс, генерален секретар на организацията, ще представи европейското законодателство и различни екологични методи за производство на енергия от отпадъци. Представители на ESWET ще докажат, че да използваш отпадъците за производство на енергия е не само перспективно и икономически изгодно, но и помага за намаляване на отпадъците.

В 16 часа в зала 6 на изложбата ще бъде представен Макет на Solar Impulse. Solar Impulse е първият и единствен самолет в света, задвижван изцяло от слънчева енергия, който осъществява полети както през деня, така и през нощта, без да използва гориво и да отделя вредни емисии. През 2010 г. самолетът направи първия си 24-часов полет, захранван единствено от слънцето, а за 2014 г. е определен и първият му околосветски полет.

За допълнителна информация: Анелия Каранова, Виа Експо, тел. 0888 279 796, Пламен Старев, конгресен пресцентър, тел. 0898 661292.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo