Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материали

Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материалиПравителството прие Наредба за управление на строителните отпадъци, която въвежда нови изисквания за управление и рециклирането на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали в строителството. Изискванията ще влязат в сила поетапно от средата на 2014 г.

Те задължават възложителите на строително-монтажни работи да осигурят селективно разделяне и рециклиране на строителните отпадъци. Рециклираните строителни материали могат да бъдат пускани на пазара или влагани в строителството, когато са преминали подготовка за повторна употреба и дейност по рециклиране, както оценка на съответствие и екологични параметри съгласно наредбата.

Наредбата регламентира различни изисквания за отделяне, рециклиране и ополозотворяване на различни строителни материали като бетон, керамика, асфалт, минерални компоненти, метали, хартия, пластмаса, дървесина, стъкло.

Целта на промените е рециклиране и повторно оползотворяване на строителните материали.

Към 2020 г. трябва да се постигне рециклиране на 70% от количеството образувани строителни отпадъци.

Пълния текст на проект на Наредбата за управление на строителните отпадъци може да видите тук.

http://industryinfo.bg/

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Стратегията за управление на отпадъците в България
 • Kак да събираме отпадъци, когато сме на обществени мероприятия?
 • 10 хил. дървета ще бъдат засадени при депото за отпадъци до Долни Богров
 • Чужденци искат да строят завод за отпадъци в Плевенско
 • Хвърляме храна в кафяви кофи
 • Централа на биогаз от хранителни отпадъци в Симеоновград
 • Компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци на площадка "Хан Богров" край София
 • Ресурсната ефективност е и в начина, по който караме колата си
 • Зелена светлина на фокус: Ефективно управление на отпадъците
 • Инсинерацията на отпадъците е унищожение на ресурси и прикриване на грешки
 • София с проект за разделно събиране на отпадъци
 • Дни на отворените врати Аурубис България
 • Българо-германска фирма вдига завод за отпадъци в Карлово
 • Зелена светлина: Няма такова нещо като боклук
 • 3 фирми ще събират разделно в Пловдив
 • Зелено кино: седмица на екологичните филми в София 2012 от 03 до 07.12
 • Започнете СО2 Диета, защото имаме само една планета
 • Чака ни водопад от катаклизми заради глобалното затопляне
 • Европейската комисия обмисля забрана за използването на найлонови торбички
 • Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материали
 • Готови сме за търговия с парникови газове
 • Каолин започва да използва биомаса като заместващо гориво на природния газ
 • Лазер обезопасява ядрени отпадъци
 • Четири български училища се включват в международно екосъстезание на WWF
 • Швеция ще внася отпадъци!
 • Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)
 • България е на първо място в Европа по количество отпадъци на глава от населението
 • Нанобоя от отпадъци
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: