Water and Environment Technologies

2017-11-27 10:00:10

 Water and Environment Technologies се издава от 2005 г. и се фокусира върху материалите, производството и технологиите, необходими и използвани на всички етапи от проектирането до изграждането и експлоатацията на съоръжения за пречистване на вода, инсталации за третиране на отпадъчни води и твърди отпадъци, оползотворяване на енергия от отпадъци и др.

Списанието излиза в тираж от 4 000 броя.

http://www.suvecevre.com/

 

 

 


 

Свързани новини: