Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Water-Bulgaria.com – българският портал за ВиК
Water-Bulgaria.com – българският портал за ВиК, е информационен източник и уеб медия за ВиК в България. Инициатива и разработка е на водещото издателство за специализирана техническа периодика Ти Ел Ел Медиа ООД (www.tllmedia.bg). Създаден е с цел да обедини, концентрира и систематизира изобилието от информация за продукти, технологии, ноу-хау, услуги за ВиК – системи, решения и приложения, публикувани по един или друг начин в Интернет пространството и в печатните медии у нас и по света.

За контакти:
http://water-bulgaria.com/
 Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: