Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

WIN-WIN ФОРУМ


 

Партньори:  

 

 

Вече е активна новата страница на събитието   
 

Здравейте,

 
На 23 октомври Ви каним да вземете участие във форума “WIN-WIN”.

Услугите са поставени в същността на идеята за това събитие – как те могат да бъдат инструмент за преструктуриране на компанията в полза на по-голям растеж и производителност, качество, иновации, намаляване на работно време и отговорности.

Най-актуалните икономически теории дефинират сектора аутсорсинг като “бизнес, от който печелят и двете страни”. Тази индустрия е една от бързо развиващите се, като за последните 4 години приходите от нея са се увеличили с 60%. Очакванията са, че през 2014 да има 20 % ръст в целия сектор.

Практиката доказва, че компании, които прилагат стратегически аутсорсинг, не само намаляват чувствително своите разходи, но и се фокусират върху постигане на дългосрочните си цели и създават трайно предимство пред конкурентите си.

Аутсорсингът не е вече привилегия само на големите -  той предлага и много възможности за малките и средни фирми. Оперирайки в динамична икономическа реалност, българските компании свиват разходите си за редица дейности, които не са базови за тях и търсят решения за оптимизиране посредством възлагане на външни изпълнители.

 

Предимствата на „изнесените“ услуги:
 

 • Използване на външни компетенции
 • Спестяване на финансови средства
 • Повишаване на производителност и/или качество
 • Освобождаване на ресурси на компанията за основните й дейности
   


Форумът е подходяща платформа за участие на фирми, извършващи следните услуги:
 

 • маркетинг и реклама / PR дейности
 • цялостни уеб решения - уеб дизайн, SEO оптимизация на сайтове
 • разработка на софтуер, системи за управление на бизнеса
 • поддръжка на офис техника и оборудване
 • човешки ресурси
 • счетоводна дейност
 • консултантска дейност
 • консултиране при разработване и управление на европейски проекти
 • недвижими имоти
 • правни услуги
 • фасилити мениджмънт услуги вкл. почистване, охрана, поддръжка на съоръженията, сградни ремонти, канализация, телекомуникации, отопление-вентилация-климатизация, паркинг системи и др.
 • транспорт и логистика
 • кетъринг
 • компании за тимбилдинг и събитиен мениджмънт
 • преводаческа дейност.

 


Кампанията по привличането на качествени и подходящи посетители ще бъде реализирана посредством:

 

 

 

 • силна промоционална кампания чрез персонални e-mail писма до контакти от богатата база данни на Виа Експо, която е ежедневно актуализирана
   
 • регистрация на събитието в уеб сайтове, насочени към различни бизнес аудитории
   
 • изпращане на персонални печатни покани за посещение в България от страна на организатора
   
 • предоставяне на покани за посещение на участника, за да може и той от своя страна да изпрати до свои контакти, които иска лично да покани
   
 • промоционална подкрепа от страна на браншови асоциации, партньори на форума и представители на различни индустриални отрасли
   
 • промоционална подкрепа от страна на смесени чуждестранни камари, с които Виа Експо има установени партньорски взаимоотношения
   
 • промоционална подкрепа от страна на Търговско-икономическите служби към чуждестранни посолства в България.
   


 

Ще осъществите контакт с:
 

 

 • мениджъри на фирми производители и/или износители от различни индустриални браншове, потребители на този вид услуги;
 • представители на общини и държавна администрация, НПО; директори на университети и др.


 

Ползи от участието:

 

 
 • представяне на Вашите услуги пред специализирана публика
 • директни срещи с фирми, които търсят подизпълнители точно като Вашата собствена компания
 • подписване на нови бизнес споразумения
 • коопериране с фирми от Вашата сфера на дейност


 

Пакет за участие:

 

 
 • Инфо кът – маса за преговори + 2 стола; възможност за разполагане на банер фикс
 • Вписване в електронния каталог на Форума с адресна и браншова информация, описание на дейността на фирмата ( до 250 знака)
 • Покани за посещение
 • Баджове 2 бр.
 • Всеки участник ще бъде представен на интернет страницата на Форума: с описание на дейност, бранш, лого с линк. Свободният достъп до тази информация ще даде възможност на посетителите да осъществят контакт с фирма, към която проявяват интерес
 • Популяризиране на Форума с цел привличане на потенциални Ваши клиенти
 • Статистика на събитието
 • Безплатни напитки за участниците и техните гости
 • Поставяне на материали на информационния кът пред залата на провеждане


250 ЕUR (без ДДС)Ако проявявате интерес да участвате във Форума, моля изпратете потвърдителен отговор на е-mail:  international@viaexpo.com до 31 юли със следната попълнена информация:

 

Име и фамилия: ………………………………………………………………………………… .

Име на фирмата: …………………………………………………………………………………

Телефон: …………………………………………........................................ ....................

Email: ……………………………………...................................................... ...................

Бранш на фирмата/ услуги: .....................................................................................


T  +359 32 512 900   Е office@viaexpo.com www.viaexpo.com
Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: