WIN-WIN ФОРУМ

Покажи Страниците
2014-07-10 14:02:04


 

Партньори:  

 

 

Вече е активна новата страница на събитието   
 

Здравейте,

 
На 23 октомври Ви каним да вземете участие във форума “WIN-WIN”.

Услугите са поставени в същността на идеята за това събитие – как те могат да бъдат инструмент за преструктуриране на компанията в полза на по-голям растеж и производителност, качество, иновации, намаляване на работно време и отговорности.

Най-актуалните икономически теории дефинират сектора аутсорсинг като “бизнес, от който печелят и двете страни”. Тази индустрия е една от бързо развиващите се, като за последните 4 години приходите от нея са се увеличили с 60%. Очакванията са, че през 2014 да има 20 % ръст в целия сектор.

Практиката доказва, че компании, които прилагат стратегически аутсорсинг, не само намаляват чувствително своите разходи, но и се фокусират върху постигане на дългосрочните си цели и създават трайно предимство пред конкурентите си.

Аутсорсингът не е вече привилегия само на големите -  той предлага и много възможности за малките и средни фирми. Оперирайки в динамична икономическа реалност, българските компании свиват разходите си за редица дейности, които не са базови за тях и търсят решения за оптимизиране посредством възлагане на външни изпълнители.

 

Предимствата на „изнесените“ услуги:
 

 • Използване на външни компетенции
 • Спестяване на финансови средства
 • Повишаване на производителност и/или качество
 • Освобождаване на ресурси на компанията за основните й дейности
   


Форумът е подходяща платформа за участие на фирми, извършващи следните услуги:
 

 • маркетинг и реклама / PR дейности
 • цялостни уеб решения - уеб дизайн, SEO оптимизация на сайтове
 • разработка на софтуер, системи за управление на бизнеса
 • поддръжка на офис техника и оборудване
 • човешки ресурси
 • счетоводна дейност
 • консултантска дейност
 • консултиране при разработване и управление на европейски проекти
 • недвижими имоти
 • правни услуги
 • фасилити мениджмънт услуги вкл. почистване, охрана, поддръжка на съоръженията, сградни ремонти, канализация, телекомуникации, отопление-вентилация-климатизация, паркинг системи и др.
 • транспорт и логистика
 • кетъринг
 • компании за тимбилдинг и събитиен мениджмънт
 • преводаческа дейност.

 


Кампанията по привличането на качествени и подходящи посетители ще бъде реализирана посредством:

 

 

 

 • силна промоционална кампания чрез персонални e-mail писма до контакти от богатата база данни на Виа Експо, която е ежедневно актуализирана
   
 • регистрация на събитието в уеб сайтове, насочени към различни бизнес аудитории
   
 • изпращане на персонални печатни покани за посещение в България от страна на организатора
   
 • предоставяне на покани за посещение на участника, за да може и той от своя страна да изпрати до свои контакти, които иска лично да покани
   
 • промоционална подкрепа от страна на браншови асоциации, партньори на форума и представители на различни индустриални отрасли
   
 • промоционална подкрепа от страна на смесени чуждестранни камари, с които Виа Експо има установени партньорски взаимоотношения
   
 • промоционална подкрепа от страна на Търговско-икономическите служби към чуждестранни посолства в България.
   


 

Ще осъществите контакт с:
 

 

 • мениджъри на фирми производители и/или износители от различни индустриални браншове, потребители на този вид услуги;
 • представители на общини и държавна администрация, НПО; директори на университети и др.


 

Ползи от участието:

 

 
 • представяне на Вашите услуги пред специализирана публика
 • директни срещи с фирми, които търсят подизпълнители точно като Вашата собствена компания
 • подписване на нови бизнес споразумения
 • коопериране с фирми от Вашата сфера на дейност


 

Пакет за участие:

 

 
 • Инфо кът – маса за преговори + 2 стола; възможност за разполагане на банер фикс
 • Вписване в електронния каталог на Форума с адресна и браншова информация, описание на дейността на фирмата ( до 250 знака)
 • Покани за посещение
 • Баджове 2 бр.
 • Всеки участник ще бъде представен на интернет страницата на Форума: с описание на дейност, бранш, лого с линк. Свободният достъп до тази информация ще даде възможност на посетителите да осъществят контакт с фирма, към която проявяват интерес
 • Популяризиране на Форума с цел привличане на потенциални Ваши клиенти
 • Статистика на събитието
 • Безплатни напитки за участниците и техните гости
 • Поставяне на материали на информационния кът пред залата на провеждане


250 ЕUR (без ДДС)Ако проявявате интерес да участвате във Форума, моля изпратете потвърдителен отговор на е-mail:  international@viaexpo.com до 31 юли със следната попълнена информация:

 

Име и фамилия: ………………………………………………………………………………… .

Име на фирмата: …………………………………………………………………………………

Телефон: …………………………………………........................................ ....................

Email: ……………………………………...................................................... ...................

Бранш на фирмата/ услуги: .....................................................................................


T  +359 32 512 900   Е office@viaexpo.com www.viaexpo.com
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo