Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

WIN-WIN Форум 2014

2014-08-05 11:51:13

Г-н Брашнаров и г-жа Бимбалова споделят своите гледни точки за съвременните тенденции в аутсорсинга в IT и печатната индустрия.
 
Георги Брашнаров, член на УС


Г-н Брашнаров, каква е ролята на аутсорсинга  в IT индустрията, която на фона на всеобщата стагнация се представя отлично в почти всички ключови аспекти?

БАСКОМ е Асоциацията на софтуерните компании в България, създадена през 2001 г. от 15 компании, наричани тогава „аутсорсинг" фирми, тъй като в този момент нивото и на специалистите ни, както и вътрешната организация на процесите беше в начален стадий на развитие.

13 години по-късно ние виждаме съвсем различна действителност, в която основният бизнес на софтуерните фирми в България е не извършване на ниско квалифицирана работа тип „кодиране", а участие във всички фази на съвременното производство на софтуер - анализ, дизайн, архитектура, имплементация, качествен контрол, поддръжка и развитие. Освен високото ниво на професионалните софтуерни инженери, фирмите също инвестираха и развиха модерни процесно-ориентирани системи на работа - от класическите CMMI до налагащите се в момента AGILE практики.

Този прогрес позволи да напуснем зоната на „аутсорсинга“ и да преминем към т.н. „партньорски" модел за всички сериозни играчи на пазара. Някои като SAP, Software AG, VMWare, CSC, Nemetschek, Johnson Controls, Axway и други придобиха местни компании и/или отвориха собствени R&D Labs, други работят през партньори. Последните тенденции показват и засилен интерес на българските софтуерни фирми към инвестиция в собствени иновативни продукти и услуги и излизане на световните пазари.

На този фон оценяваме високо първите години на развитието ни като софтуерни аутсорсинг фирми, но и не трябва да се забравя, че успехът идва и стои при тези, които продължават напред и надграждат върху опита от подобни проекти. 

 


Преди повече от десет години авторитетният вестник „Business Week“ публикува статия със заглавие „Забравете Индия, тръгваме към България".  Кои са нашите предимства, които ни отреждат висококонкурентна позиция в световен мащаб?

Визията на България се трансформира от low-cost destination в стабилен и качествен партньор. Отличната инфраструктура, относително ниските цени за започване и поддържане на бизнес (данъци, наеми, интернет свързаност, адвокатски и счетоводни услуги)  са други съставни части на конкурентната ни позиция. Но най-важната част е наличието на висококвалифицирани и мислещи специалисти - като в съвременния свят все повече количеството отстъпва по важност на качеството и организацията.

Що се отнася за специфичната област на разработката на софтуер - изключително предимство е високото ниво на нашите инженери и способността им да работят с неясни или често променящи се изисквания, да бъдат гъвкави, иновативни и да отчитат спецификите на всеки отделен бизнес.

Кои са ползите от изнасяне на IT процесите от българските компании, които не са част от тяхната основна дейност?

Ползите на изнасяне на бизнес и ИТ процеси при външни доставчици са изключително много - освобождаване на ресурс и фокусиране върху основната дейност, получаване на по-добро качество, сигурност и непрекъсваемост на услугата от специализирани доставчици, възможност за разширена поддръжка на големи клиентски бази и много други. Затова и BPO / ITO / Global Delivery & Support центровете в цял свят се умножиха експоненциално последните години.

Но клиентите на тези центрове в България са основно чуждестранни компании, като за съжаление няма много успешни примери за български такива.

Как визирате бъдещото развитие на аутсорсинга в България?

Класическия BPO / ITO аутсорсинг винаги започва от идеята за cost-cutting и цената на предлаганата услуга е важна.

Силно се надяваме, че създадените през последните години центрове за отдалечени услуги (превода на термина „аутсорсинг") няма да останат на ниво „ниски цени", а ще проследят опита на БАСКОМ и ще продължат непрекъснато да инвестират в нови по-иновативни и ефективни процеси, усъвършенстване на способностите на наетите хора и по този начин ще се опитат да навлязат в по-специфични ниши и да предоставят допълнителни качествени услуги, което от своя страна ще защити постепенно увеличаване на цената на труда.

 


 

 

Ани Бимбалова, председател
 

 

 


Г-жо Бимбалова, какъв е приносът на БАСГП за подобряване на бизнес климата в печатната индустрия у нас?

Българската асоциация за съвременна графика и печат  е доброволно, неправителствено и независимо сдружение на производители на сито, дигитален, текстилен и други видове печат, на производители и доставчици на оборудване, технологии и консумативи и свързани дейности.

Целта ни е да съдействаме за подобряването на конкурентоспособността и рентабилността на нашите членове, да създадем една среда за комуникация на високо професионално ниво и да осигурим лесен достъп до международни бизнес контакти и информация.

Чрез специализирани обучения подпомагаме повишаването на квалификацията на заетите в печатната индустрия.

Как определяте ползите от прилагането на аутсорсинга във вашия сектор?

Използването на този вид инструмент носи редица ползи – високо качество, разходно-ефективно използване на печатните комуникации, достъп до услуги и технологии на световно ниво, създаване на работни места, бизнес контакти и прилагане на чуждестранни практики.

Желателно е да се търсят и поемат за изпълнение интелигентни дългосрочни проекти, а не нещата да се свеждат до експлоатиране на свободна работна ръка.

Все повече български фирми предоставят печатни услуги на чуждестранни компании – каква е причината и ще се наложи ли този процес като трайна тенденция?

Не можем да се ангажираме с конкретна прогноза, но това явление е факт и има положителен ефект върху нашата икономика. България е предпочитан партньор поради високата квалификация на персонала, достъпна цена на човешкия ресурс, наличие на модерни производствени мощности и др.

Важно е тази позиция да се използва като възможност за създаване на дългосрочни технологично ориентирани бизнес взаимоотношения.

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Медиен спонсор:

  Официален медия партньор:


  Официален хотел:

  ВИП компания: