WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > ЕЕ и ВЕИ новини > WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите

Покажи Страниците
2012-12-05 06:41:12

WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите

 

Ако ЕС  подходи сериозно към намаляване емисиите на парникови газове с 85-90% до 2050 г.,  трябва да действа сега, а  приоритетите трябва да се енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници вместо рисковите и вредни изкопаеми горива и ядрена енергетика. Това сочи нов доклад на международната природозащитна организация WWF. Без по-сериозни действия ЕС ще достигне едва 40% намаляване на емисиите до 2050 г.

Докладът на WWF “Намаляване на емисиите от енергопотреблението по правилния начин” се основава на изследвания на “CE Delft”, като оценява петте сценария за намаляване емисиите на “Енергийната пътна карта 2050″ на Европейската комисия.

Пътната карта разчита на сравнително тесен диапазон от варианти с приблизително сходни нива на енергия от възобновяеми източници до 2030 г., акцентирайки на изкопаемите горива до 2050 г.

“Възобновяема енергия представлява група от доказани решения. От друга страна, да се разчита скъпата ядрена енергетика или на недоказани варианти като улавянето и съхранението на въглероден диоксид ще бъде грешка по пътя към намаляване на въглеродните емисии до 2050 г. В следващите 40 години газът може да играе важна роля само в началото – неговата употреба трябва да се намали силно с течение на времето, ако искаме да постигнем климатичните цели”, казва Джейсън Андерсън, ръководител климат и енергетика, офиса на WWF за европейски политики в Брюксел.

Европейският съюз може да постигне много повече – до 95% намаляване на емисиите, като съчетае голямо производство на енергия от възобновяеми източници и висока енергийна ефективност.

Докладът напътства в четири основни  направления към  по-голяма енергийна ефективност, по-малко  емисиите и съответно последствия от климатичните промени:

1. Икономията на енергия е ключов фактор за намаляване на въглеродните емисии в енергийната система;
2. В момента имаме прозорец от възможности за повишаване на дела на възобновяемите енергийни източници;
3. Изграждането на нова електрическа инфраструктура може да се окаже дългосрочно добър ход, но това не е толкова сигурно за газовата инфраструктура;
4. Ако целта ни е намаляване на емисиите с 95% от самото начало, това ще промени условията на играта.

“Спираловидно нарастващата икономическа, социална и екологична цена на енергията и задаващата се заплаха от бедствия заради изменението на климата, обръщат основния въпрос: всяко нещо различно от устойчиви възобновяеми енергийни източници, използвани ефективно, трябва да оправдае съществуването си, а не обратното, както беше преди”, казва Джейсън Андерсън.

http://www.energyonline.bg/

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo