Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите

WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите

 

Ако ЕС  подходи сериозно към намаляване емисиите на парникови газове с 85-90% до 2050 г.,  трябва да действа сега, а  приоритетите трябва да се енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници вместо рисковите и вредни изкопаеми горива и ядрена енергетика. Това сочи нов доклад на международната природозащитна организация WWF. Без по-сериозни действия ЕС ще достигне едва 40% намаляване на емисиите до 2050 г.

Докладът на WWF “Намаляване на емисиите от енергопотреблението по правилния начин” се основава на изследвания на “CE Delft”, като оценява петте сценария за намаляване емисиите на “Енергийната пътна карта 2050″ на Европейската комисия.

Пътната карта разчита на сравнително тесен диапазон от варианти с приблизително сходни нива на енергия от възобновяеми източници до 2030 г., акцентирайки на изкопаемите горива до 2050 г.

“Възобновяема енергия представлява група от доказани решения. От друга страна, да се разчита скъпата ядрена енергетика или на недоказани варианти като улавянето и съхранението на въглероден диоксид ще бъде грешка по пътя към намаляване на въглеродните емисии до 2050 г. В следващите 40 години газът може да играе важна роля само в началото – неговата употреба трябва да се намали силно с течение на времето, ако искаме да постигнем климатичните цели”, казва Джейсън Андерсън, ръководител климат и енергетика, офиса на WWF за европейски политики в Брюксел.

Европейският съюз може да постигне много повече – до 95% намаляване на емисиите, като съчетае голямо производство на енергия от възобновяеми източници и висока енергийна ефективност.

Докладът напътства в четири основни  направления към  по-голяма енергийна ефективност, по-малко  емисиите и съответно последствия от климатичните промени:

1. Икономията на енергия е ключов фактор за намаляване на въглеродните емисии в енергийната система;
2. В момента имаме прозорец от възможности за повишаване на дела на възобновяемите енергийни източници;
3. Изграждането на нова електрическа инфраструктура може да се окаже дългосрочно добър ход, но това не е толкова сигурно за газовата инфраструктура;
4. Ако целта ни е намаляване на емисиите с 95% от самото начало, това ще промени условията на играта.

“Спираловидно нарастващата икономическа, социална и екологична цена на енергията и задаващата се заплаха от бедствия заради изменението на климата, обръщат основния въпрос: всяко нещо различно от устойчиви възобновяеми енергийни източници, използвани ефективно, трябва да оправдае съществуването си, а не обратното, както беше преди”, казва Джейсън Андерсън.

http://www.energyonline.bg/

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Инвестираме в сгради, за да пестят енергия
 • Немска фирма предлага на германците устройство за съхранение на слънчева енергия
 • Австралия дава силен тласък на възобновяемата енергия чрез програма за финансиране на регионални ВЕИ проекти
 • WWF се включва в Европейската седмица на устойчивата енергия
 • „Запечатващ“ е ефектът от сегашните мерки за енергийна ефективност
 • Заработи най-големият вятърен парк в Турция
 • Европейски производители срещу налагането на мита за китайските соларни модули
 • Отпускат европари и за укрепване на панелни жилища
 • Енергийната ефективност в градовете и регионите
 • Екатерина Захариева: Ще създаваме работни места по програмата за енергийна ефективност
 • Apple вече използва 100% възобновяема енергия за центровете си за данни
 • Държавата я чака лавина от дела след махането на такса
 • Нови био-слънчеви панели са изработени от памук и рицина
 • Приеха промените в Закона за енергийната ефективност
 • Китай става най-големият пазар на слънчева енергия
 • Геотермалните води като източник на енергия
 • Повишаването на енергийната ефективност да стане реален приоритет
 • Становище на Комитета на регионите относно „Енергията от възобновяеми източници: основен фактор на европейския енергиен пазар“
 • Учредиха Институт за нулево енергийни сгради
 • Три детски заведения в Пловдив с фотоволтаични инсталации
 • Пускат сайт за енергийна ефективност
 • Отворено писмо до Премиера Бойко Борисов. Българска фотоволтаична асоция (БФА)
 • Oтворено писмо до Министър-председателя на Република България / референдум
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: ядрени отпадъци 42 – 65
 • Школа и забавачки в Аврен на слънчева енергия
 • Антиядрено училище за граждани и политици
 • Сграда генерира енергия, докато пречиства вода
 • Стара Загора открива първите зарядни станции в града
 • София Тех Парк ще се фокусира върху ИКТ, природни науки и енергия
 • Европа съфинансира първия проект за слънчева кула в Южна Африка
 • 98 млн. лева за новия технологичен парк в София
 • Новите блокове само със зеленина
 • Китайска компания ще сглобява електрически коли в България
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: 1 – 11
 • Инвестирането в зелени технологии отново е на мода
 • NDRC обявява план за субсидиране на електричеството, генерирано от възобновяеми енергийни източници
 • МАЕ: Възобновяемите енергийни източници ще съперничат на въглищата до 2035 г.
 • ЕС призовава за край на субсидиите за вредните за околната среда субсидии
 • WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите
 • Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността
 • Първите ”зелени” сгради - тест за новата директива
 • Франция - от атома към зелената енергия
 • Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ
 • PV GRID: Нов европейски проект за интегриране на фотоволтаични системи в електроразпределителните мрежи
 • БСК защити производителите на екологична електроенергия
 • ЕК дава тласък на производството на "зелени" коли
 • 30 млрд. евро за възстановяването на Източна Европа, включително и България
 • Токелау използва само слънчева енергия
 • 50% ръст на слънчевата енергия в Германия
 • КЦМ намалява въглеродните си емисии с 47% чрез фотоволтаична инсталация за горещо водоснабдяване
 • ЕК ни разследва заради зелената енергия
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: