Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

www.stroiinfo.com 
Tясно специализиран онлайн строителен портал.  Платформата е подходяща за всички, които се вълнуват от развитието на строителния сектор в България и по света. Следете винаги актуална информация за интересни архитектурни и конструктивни решения, интригуващи концепции, намеси в градската среда, любопитното в развитието на инфраструктурата и конструкциите, размисли върху архитектурното наследство и най-интересното от компаниите иноватори в България.
Нашата цел е да представим един нов поглед върху съвременното строителство, както и върху средата, която го оформя.

За контакти:
https://stroiinfo.com/
 

 


 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: