Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor

Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor

Това е първото Ви участие в изложбата “Интелигентни градове”. Моля, кажете ни повече за Вашата компания и какво ще представите по време на участието си в нея.


Мисията на Energomonitor е да предоставя цялостни решения за наблюдение на процеса на потребление на електроенергия. Цялостни решения с помощта на хардуерни компоненти за получаване на данни за потреблението на енергията от предприятията за комунални услуги, за температурата и за други важни показатели за околната среда. И визуализация в реално време на данните от определено онлайн приложение, което предоставя на потребителите инструменти за управление и отчитане, за да опознаят  в пълна степен своята жилищна и бизнес среда.

Какви са основните предимства на Вашите решения?
В кои области те могат да бъдат прилагани?


В сравнение с конкуренцията, нашите решения са интуитивни, лесни за инсталиране / прилагане и са на много конкурентни цени. Предоставяме нужната информация за нашите приложения на много езици, те са достъпни и на български език.

Имате ли някаква дейност в Югоизточна Европа?  Търсите ли дистрибутори или партньор в България и Региона?

Да, осъществяваме дейност в повечето страни от Европа и активно търсим партньори и дистрибутори на Българския пазар.

Кого искате да поканите на Вашия щанд? Посетители от кои конкретни отрасли биха се заинтересували от решенията, които предоставяте?

Бихме искали да поканим посетители, които са от: предприятия за комунални услуги  (енергоразпределителни дружества, оператори на електропреносната мрежа), доставчици на телекомуникационни услуги, представители на държавната власт, на търговците от електронната търговия, и на търговците на дребно, предоставящи електротехнически услуги.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: