Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп


Г-жо Николова, като управител на Трокуттестгруп България, кое Ви мотивира да участвате в конференцията „БЕЗ аварии"?

Несъмнено това, което ни накара много бързо да вземем решението да участвам, е нуждата на българския пазар от подобен вид събития на родна земя и най-вече фактът, че имаме точните решения, които са обект на темата на форума. В Европа се провеждат няколко форума и конференции, засягащи този вид индустриална проблематика, но все пак това са мероприятия в чужбина и не всяка българска фирма има възможността и шанса да ги посети. Наша фирмена политика е по всякакъв начин да запознаем потенциални и настоящи клиенти с технологичните иновации – било то чрез организирането на самостоятелни семинари, информация относно провеждането на международни събития или чрез участие във форуми от подобен вид. Всички тези фактори взети заедно наклониха везните в полза „ЗА“ почти мигновено.

Какви решения и новости ще представите в рамките на конференцията в кои области имат приложение?

В рамките на форума ще представим два типа решения: ултразвукови детектори и газдетектори.

Ултразвуковите детектори Sonaphone на немския производител Sonotec GMBH се използват за превантивна поддръжка на машини и съоръжения или т.нар. поддръжка съгласно състоянието. Основните приложения са намиране на утечки на сгъстен въздух и технически газове, тестване на херметичност, инспекция на помпи, редуктори, вентили и кондензни гърнета и ел. инсталации.Продуктовата гама от газдетектори на японския производител Riken Keiki Co. LTD включва персонални и стационарни видове, както и такива за намиране на течове на газове. Те използват различни сензори в зависимост от тяхното приложение и могат да се използват както за алармиране при детекция само на един определен газ или да има възможността да следи нивата на няколко газа едновременно.Разкажете ни повече за ползите от внедряването им в практиката?

Ултразвуковите детектори имат няколко приложения. Намирането на утечки на сгъстен въздух и технически газове цели да идентифицира както малки така, така и големи пропуски в газопреносните системи. Големите пропуски водят до спад в налягането и затрудняват работата на машините, работещи на пневматичен режим. Малките пропуски сами по себе си са незначителни, но съвкупността от всички тях води до значително натоварване на компресорите, за да успеят да подсигурят необходимото налягане. Практиката показва, че около 30-35% от произведения сгъстен въздух се губи точно от такива пропуски. Поддръжката на редуктори, кондензни гърнета и вентили дава информация за текущото състояние на съответното оборудване. А имайки предвид и измерените резултати от предходните месеци, се прави модел с тенденцията на състоянието на оборудването и в най-ранен етап може да се открие дефект и да се планира спиране за ремонт на производствените мощности в подходящ момент и предотвратяване на аварии. Инвестицията в тези уреди е с много бърза възвращаемост – в зависимост от големината на завода инвестицията се възвръща от 3-4 до 10-12 месеца.

Инспекцията на ел. инсталации (особено високоволтовите) винаги е била предизвикателство. Причината е, че при настъпване на авария разрушителната сила е огромна. Двата основни проблема при този вид инспекции са волтовите дъги и електрическите разряди (корона ефект). Най-често за инспекция на корона ефект се използва термография, но проблемът е, че корона ефектът не съществува под 1000V и не генерира топлина под 24 000V. В тези ситуации ултразвуковите детектори не срещат пречки и са способни да открият дефекти в съвсем ранен етап.Редовното изпитване на клапаните и на кондензните гърнета е от съществено значение за превантивната поддръжка. Ранното откриване на изтичане или повреда на парните капани и признаци на износване водят до повишена експлоатационна надеждност и значителни икономии на разходите. Детекторите Sonaphone могат да се използват за тестване на функционалността на всякакъв тип кондензни гърнета, напр. за поплавъчни, термодинамични и термостатични капани или за клапани в системи с поток от пара. Уредът дава възможност за контрол на правилната функционалност на кондензните гърнета и също така позволява да се изчислят всички загуби на пара в системата (загуба на пара = загуба на гориво = загуба на пари)Газдетекторите са с основно приложение в трудова безопасност и известяване при проблем. В рафинериите, ядрените и топлоцентралите, а също и в някои производства се използват (или са отпаден продукт) газове, които са опасни за човешкото здраве и живот. В тези ситуации, от една страна, се поставят детектори с нива на аларми в помещенията, а от друга – служителите се придвижват с персонални газдетектори. Целта е да се сигнализира възможно най-рано, ако има надвишаване на концентрацията на даден газ, което е индикация за наличие на дефект в някоя от системите. Някои детектори могат да се използват и за намиране на утечки, след което те да бъдат отстранени.Важно е да се отбележи, че персоналните газдетектори спасяват човешки живот в подобни ситуации - освен сигнализирайки за завишени стойности в последствие, медицинските екипи имат информация за количеството погълнати токсични газове.

Газдетекторите са сертифицирани (ATEX) за работа в експлозивна среда, което е едно от основните предимства при избора на подобен уред за всяко производство, класифицирано като взривоопасно.Кои компании са Ваши клиенти?

Наши клиенти са предприятия от най-различен характер – от сферата на енергетиката, производства на изделия от метал, пластмаса и стъкло, преработка на суровини и се стигне до фирми, извършващи контрол и инспекция на инсталации и съоръжения.

Моля, споделете за някои от бъдещите Ви плановете за развитие?

За следващата година сме предвидили разширяване на екипа от специалисти (на всички територии на Балканите, на които сме активни). Балканският пазар е наистина голям и ние се стараем да отдадем на нашите клиенти необходимото внимание, за да изпълним проектите си на професионално ниво.

От гледна точка на присъствие на събития - вече сме планирали участие в над 25 събития на територията на Балканите. В това число не влизат отделните семинари, които организираме, когато има нов иновационен продукт на пазара и желаем да го представим възможно най-скоро пред нашите клиенти.

Наред с всичко това инвестираме все повече средства за закупуване на демо оборудване, за да могат клиентите ни да получат представа за новите технологии и резултатите, които могат да постигнат с тях.

Повече за дейността на Трокуттестгруп България ООД

Компанията е част от международна група от фирми, развиваща търговска и консултантска дейност на Балканите с централно управление в Загреб - Хърватия. Основна й дейност е свързана с доставка на апаратура и консумативи за индустрията - оборудване за безразрушителен контрол, механични изпитвания, лабораторно оборудване, превантивна поддръжка, термично обработване и др.
 
Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: