Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.За 13та поредна година се проведоха международните Конференции за EE и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), организирани от Виа Експо.


Форумът бе открит от Константин Делисивков - зам.-министър на енергетиката на Република България, Красимир Живков - зам.-министър на околната среда и водите, Виолета Комитова - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и доц. д-р Атанас Кундурджиев - зам. министър на здравеопазването.

Н. Пр. Алберто А. М. Труеба - посланик на Аржентина в България, Чинция Бруно - директор на Офиса в София на ИЧЕ - Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, Венцеслава Янчовска - мениджър на Иновация Норвегия София и Траян Кебелеу - зам.-генерален секретар на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество също приветстваха участниците.  

41 лектори от 11 държави презентираха теми с практическа насоченост в рамките на специализираните Конференции.
Специална сесия, посветена на геотермалната енергия, се проведе в Конференцията за ЕЕ и ВЕ. „Оползотворяването на геотермалната енергия в Балканските страни” бе представена от Робърт Гаврилиуч от Европейския геотермален съвет. Налични са многобройни източници на финансиране за разработването на геотермални системи: Програмата Хоризонт 2020, Кохезионните фондове на ЕС, Европейският фонд за регионално развитие и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.  Джулиет Нюсън от Международната геотермална асоциация презентира същността и необходимостта от разработването на геотермални системи за топлофикационни мрежи. Ситуацията в страната бе представена от Васил Коликовски от Българска термопомпена асоциация, който отбеляза ръст при отоплението с термопомпи за периода 2010 - 2017 г.

Аржентина акцентира върху повишаването на осведомеността за предимствата на възобновяемата енергия и нейната роля за устойчивостта в контекста на това, че обяви 2017-та за „Година на възобновяемата енергия".  
Георги Чавдаров от Европейската инвестиционна банка анонсира начини за съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове.
Иновация Норвегия София реализира Кръгла маса на тема "Енигмата на електронното здравеопазване" в 5то издание на Конференцията за интелигентни градове.  

Доц. Найден Шиваров от Министерство на здравеопазването подчерта, че Националната здравна информационна система е централна точка, към която ще бъдат интегрирани компонентите на е-здравеопазването в България.  Ан Торил Нордслета от Норвежкия изследователски център за електронно здравеопазване сподели успешния норвежки опит и практики: гражданите да имат лесен и сигурен достъп до цифровите услуги паралелно с добре изградена национална структура за управление.
Във втората част на Конференцията Smart Cities, Нуриа Де Лама, зам.-генерален секретар на Европейската Big Data асоциация представи Концепцията на интелигентния град като нов бизнес модел. Презентацията се фокусира върху някои от текущите инициативи на европейско ниво, които са предприети за създаването на Единен цифров пазар.  

Решения за умен град, които управляват градските ресурси, бяха презентирани от Джон Лагоянис от Интраком Телеком, Гърция. Компанията вече е реализирала пилотен проект в гръцката община Илиуполи. Комплексна система за умни измервателни уреди следи енергоинтензивността в сградите, интегрира данните за потребление на вода и газ, предлага мониторинг и контрол за по-разумно потребление. Г-н Лагоянис коментира: „Изключително доволни сме, че можем да предложим и предоставим на общините в Югоизточна Европа решения, които допреди няколко години биха звучали като научна фантастика“.

Концепцията „Кръгова икономика” бе разгледана в 8та Конференция Save the Planet.
До 2030 година 65% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани в страните членки. Кръговата икономика е приоритетна в програмата на ЕК. Розалина Петрова от ГД Околна среда към Комисията коментира, че трябва да се приемат национални инструменти, които да стимулират рециклирането. Идеята на кръговата икономика е отпадъкът да се превърне в ресурс за производство.
Сесия "Италия", организирана от ИЧЕ - Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, обхвана теми като мобилно компостиране, микровълнова пиролиза на излезли от употреба гуми, иновативни технологии за затворен цикъл от отпадъци - енергия - компост - храна, устойчиво третиране на утайки и отпадни води. Презентиращите фирми бяха Апиесе, КАФ, Идро Груп, Ладурнер Амбиенте и Идро Италия.
Николай Михайлов от Столична община представи Интегрираната система на столицата от съоръжения за третиране на битовите отпадъци в нейните три фази.
Стефани Шайдл от Европейската биогаз асоциация говори за предимствата на анаеробното разлагане на утайки от отпадъчни води и производство на енергия от тази суровина. До 2020 г. България трябва да спре депонирането на утайки от пречиствателните станции и да започне тяхното използване като ресурс.

Презентациите предизвикаха интересни дискусии с участието на представители на българските общини и бизнеса от различни индустриални сфери: екология, енергетика, строителство, архитектура, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, фасилити и ютилити сектора, др.

Голяма част от презентираните технологии можеха да се видят на съпътстващото изложение:
74 фирми изложители от 14 държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Полша, Швейцария, Чехия, Южна Корея, Украйна.
Характерни за тазгодишното издание бяха три колективни участия:
 

 • Офисът в София на ИЧЕ - Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия организира Италиански павилион.
 • С промоционалната подкрепа на Advantage Austria София се проведе традиционното Австрийско участие.
 • Норвежки павилион бе организиран от Иновация Норвегия София.


Изложенията привлякоха над 3000 посетители. Делът на чуждестранните специалисти бе 17% от 29 държави: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дубай, Естония, Израел, Индия, Испания, Италия, Китай, Ливан, Македония, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Франция, Холандия, Швеция, Южна Корея, Япония.
 

www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: