Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

За първи път на българския пазар ще бъде представена интелигентната система iSentinel®
Д-р инж. Мирча МАНОЛЕСКУ

Уважаеми Д-р Манолеску, моля представете вашата компания.

Румънската компания Arexman Construct търси бизнес партньор в България.

Компанията е създадена с цел разработване на нови решения и технологии за защита и опазване на човешкия живот в нашата реалност, когато технологичното развитие осигурява много комфорт на потребителите, но в същото време излага на риск здравословната човешка среда, особено в големите градове. Повечето от тези технологии имат пряко последствие върху комфорта, санитарните условия и здравето на хората.

Като авангардна компания, ние разработваме и внедряваме в Румъния и Швейцария вече в продължение на повече от 16 години, оригинални продукти, които спасяват човешкия живот и защитават активите и сградите в случай на природни бедствия, особено земетресения, торнадо, пожари, а също така, и в случай на военни действия и тероризъм.

Второто направление на нашата дейност е мониторинг на личната човешка среда, особено тази за бебета и деца, които са най-уязвими от влиянието на електромагнитния смог, радоновия газ, органичните летливи съединения и много други замърсители, които не бихме очаквали да бъдат налични в къщите и спалните ни. Ние оценяваме тяхното ниво и предлагаме решения на родителите, така че те да могат да дадат на децата си шанс за здравословно детство.

Но ние не спираме дотук, оценяваме и предлагаме решения и на частни компании и държавни институции, за да се възползват от по-здравословна работна среда. Това означава по-малко отсъствия поради заболяване, а в някои случаи означава избягване на жертви, причинени от нездравословните фактори. Като пример мога да ви кажа, че между 1950 и 1995 г. нивото на електромагнитното поле на Земята се е увеличило повече от 1 милион пъти. Но днес с новите комуникационни технологии оценката е около 100 милиона пъти.

По отношение на производството, здравословната работна среда означава по-добра производителност и избягване загуба на най-ценния актив на всяка компания: хората.

Кои продукти ще представяте на изложбата Smart Cities в София?

Разбира се, на тази изложба ще представим интелигентен продукт: iSentinel®, Интелигентна система за защита от земетресения. Системата спасява живота на потребителя, като задейства аларма за ранно предупреждение секунди до десетки секунди преди разрушителната ударна вълна да пристигне и предпазва сградата и активите чрез прекъсване на снабдяването с газ, електричество, вода и т.н. от външната страна на сградата. Това е единствената ефективна защита, която може да бъде осигурена.

Тъй като е замислена като модулна структура, потребителят може да инсталира основната система, след което да се добавят други модули в зависимост от неговите нужди. По този начин потребителите са защитени от пожари или експлозии, които много често са следствие от предшестващо земетресение. И компанията има по-кратко прекъсване на работния си процес, което в условията на оживен пазар, също се превръща в конкурентно предимство.

iSentinel е незаменима система за градовете, разположени в сеизмични зони, особено за по-големите, за да се осигури безопасността на общността и бързото връщане към нормален живот след земетресението.За промишлени среди има някои допълнителни модули, които могат да се използват за избягване на загуби от производството, унищожаване на машини или замърсяване на околната среда. Например, от едно промишлено предприятие бях помолен да могат да се спират центрофугите и автоматичните транспортни ленти, за да се предотврати тяхното унищожение, докато в една фабрика за бира, iSentinel® трябваше да може да затваря амониевия клапан, който без интелигентната система, трябва да бъде затварян от оператор чрез натискане на голям червен бутон, разположен в средата на залата.

Как действа системата iSentinel? Колко време предварително предизвестява земетресението и колко чувствителна е тя?

Системата iSentinel® работи основно на три нива: откриване, анализиране /вземане на решение/, команда и изпълнение. Ние предоставяме на потребителите истински сеизмичен детектор, който остава техен, и който използва основата на сградата като сонда и наблюдава 24 часа в денонощието всички вибрации, случващи се около тази сграда.
Детекторът има много надежден филтър, който е изключително ефективен и отхвърля всички несеизмични вибрации. Ако вибрацията има сеизмична форма на сигнала и се съобщава за голямо наближаващо земетресение (надвишава определена стойност на ускорението), то тогава се задействат защитната процедура и алармата. Ако не, само светодиодите ще мигат. Когато се задейства защитната процедура, се изпраща команда до нивото на изпълнение и се спира подаването на газ и/или вода /или електрически ток и т.н.

Основното предимство на iSentinel®: уведомява различните потребители, разположени в различни региони на страната, колко мощно е земетресението на всяко място, независимо от мястото на епицентъра, и какво се случва с всяка сграда (принцип на събирането), за разлика от официалните станции за земетресения, които са по-научно ориентирани и съобщават всички подробности за земетресението, валидни за отдалеченото място, където се намира тази станция (принцип на стрелбата). За различните места, далеч от епицентъра, тази информация не е точна поради усилването или затихването на сеизмичната вълна, което е свързано с естеството на изхвърляния почвен материал, по нейния път.

Интелигентната система iSentinel® разпознава сеизмичните вълни, идващи от всеки епицентър и дава точна информация на потребителя. Ако е необходимо, системата може да бъде преместена (за две минути) и инсталирана на друго място, навсякъде по света, и все още ще функционира при най-добри параметри.

Какви превантивни мерки предприема системата в случай на бедствие? Функционира ли тя в случай на прекъсване на електрозахранването?

В такъв случай има някои мерки, които са универсални - затваряне на захранването със запалимия газ, електричество, вода, изпращане на команда до Системата за управление и контрол на сградата (BMS) или друга система за безопасност на сградата и т.н., и някои процедури, съобразени с изискванията на клиентите: гласови инструкции за ориентиране на хората към сигурно място, изпращане на съобщение по телефона, прекъсване работата на промишлено съоръжение или машина, изпращане на асансьорите на наземното ниво, спиране на центрофуга или движение на влак, стартиране на двигателите за собствено електрозахранване в болници преди общото спиране на тока, затваряне на предпазните клапани за опасни вещества, предупреждаване на дежурното длъжностно лице и т.н. Няма ограничение за процедурите за безопасност, които могат да се задействат, съобразно посочените опасности, от които потребителят иска да се защити.

Системата е замислена да работи дори по време на продължително прекъсване на електрозахранването или ако цялата инфраструктура не работи, както е при голямо земетресение. Тя задейства процедурите за безопасност преди бедствието и обявява всяко последващо земетресение дори и без наличието на външно електрозахранване.

Тъй като е проектирана да работи автономно и независимо (от електрозахранване, комуникационна мрежа и цялата инфраструктура), тя работи по всяко време, без да е необходимо да се заплаща абонамент към когото и да било.

Бихте ли споделили с нас резултатите от системата iSentinel и степента на нейния успех?

Интелигентната система iSentinel® се прилага основно в Букурещ през последните няколко години, във всичките й съществуващи версии. Има основни институции, които използват нашата система с пълно удовлетворение: Националната банка на Румъния, Румънската банкова институция, Националната газова компания Distrigaz, Националният доставчик на централно отопление RADET, Националната агенция по лекарствата, кметства, музеи, пазари, молове, жилищни блоковете, офис сгради, болници, полицейски участъци, най-високата сграда в Румъния, институции за основно, средно и висше образование, офисите на Templar Knives и Scottish Rite, многофамилни и еднофамилни сгради и др. В момента се работи по проекти като Националната православна катедрала и Кралския дворец, където тази система ще бъде реализирана.

Всички препоръки и оценки за системата са в една и съща посока: много надеждна, без фалшиви алармени сигнали, без пропуснати сеизмични събития. Хората разчитат на сигурността, която системата предлага и напълно й се доверяват.

Успехът на iSentinel® се дължи на следните осигурени ползи:

 • Спасява живота на хората
 • Предпазва имуществото и сградите при пожар и експлозии, предизвикани от земетресението
 • Осигурява по-добра непрекъсваемост на бизнес процесите и така дава конкурентно предимство
 • Намалява застрахователните плащания в сравнение с незащитените срещу бедствия сгради.


Вие ще бъдете изложител за първи път на изложението Smart Cities в София. Посетители от кои сектори бихте искали да видите на щанда си?

Има две интересуващи ни групи:

 1. Институции/фирми, които притежават или се грижат за сгради за директна продажба от Румъния на купувачи от България: кметове на градове, представители на централни и местни институции, взимащи решения, национални и международни компании, асоциации на собственици, сдружения за управление на съоръжения;
 2. Лица/компании, които биха могли да станат наши бизнес партньори за продажба на iSentinel® в България: собственици на компании за услуги за сигурност, предоставяни в национален мащаб, средни и големи дистрибутори на стоки с висока добавена стойност, Националната газова компания, Електроенергийни компании, млади предприемачи, появяващи се на националния пазар в сферите на техническите домейни или онлайн разпространението и др.


 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: