„Запечатващ“ е ефектът от сегашните мерки за енергийна ефективност

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > ЕЕ и ВЕИ новини > „Запечатващ“ е ефектът от сегашните мерки за енергийна ефективност

Покажи Страниците
2013-08-28 16:01:54

„Запечатващ“ е ефектът от сегашните мерки за енергийна ефективност

 

Мария Малцева 29/05/2013

Д-р Здравко Генчев
Д-р Здравко Генчев
 

Днес мнозина от нас правят подобрения на жилищата си, свързани с повишаване на енергийната ефективност. Монтираме най-често топлоизолации и нови дограми, а понякога термопомпи, соларни колектори и други технологии. Много често обаче тези мерки представляват компромис спрямо добрите показатели за енергийна ефективност. Така например ако предписанието за добрата изолация е дебелината й да е 20 сантиметра, алпинистите обичайно монтират панели с дебелина 5-6 сантиметра. Това носи добър резултат в краткосрочен план. В дългосрочен план обаче решението е много лоша услуга. Защо е така обясни днес д-р Здравко Генчев от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект по време на деветия конгрес за енергийна ефективност, възобновяема енергия и управление на отпадъците, организиран от Виа Експо.
 

Сегашните мерки за енергийна ефективност носят удовлетворение на собствениците, защото неизменно дават резултат, обяснява Генчев. Когато монтираме изолация, дори съвсем тънка, веднага усещаме ефекта на по-топилия дом през зимата. Ако сложим какъв да е PVC прозорец на мястото на старата, изкривена дограма, отново сме доволни от резултата. Това е така, защото всяко минимално подобрение спрямо  трагичната досегашна база е много осезаемо. Образно казано, всяко малко число е по-голямо от нулата.
 

Добрите стандарти за енергийната ефективност обаче изискват доста по-високи параметри от тези, които отличават масово монтираните решения за енергийна ефективност. Изолациите следва да са по-дебели, прозорците – с по-високи коефициенти, термопомпите – също.
 

„Запечатващият ефект“ се състои в това, че правейки тези компромисни подобрения за енергийна ефективност сега, домакинствата „запечатват“ сегашното състояние на сградите  си задълго. Например, ако наскоро сме монтирали нова дограма, ще искаме да я използваме поне 10 години или повече – колкото е експлоатационният й период – а не да я свалим след 2-3 години и да инвестираме в нова, която да е с истински стойностни показатели.
 

Иначе казано, заради малките си финансови възможности днес домакинствата прилагат „слаби“ ЕЕ мерки, но с това блокират пътя си към скорошно прилагане на по-истински и по-сериозни ЕЕ мерки.
 

По-добрият подход, който се установява в световен мащаб, предполага поетапно действие, казва Генчев. Това означава със същите малки средства да се правят отделни, по-редки, но пълноценни стъпки. Например, домакинството тази година ще монтира нова дограма, чиито коефициент е най-високият възможен. След година или две ще монтира и изолация, но тя ще е дебела 25 см. Всяка от стъпките може да почака, но следва да бъде изпълнена пълноценно и с най-високо качество.
 

Запечатването на сградите в сегашното им състояние носи удовлетворение, но това задоволство бързо ще се изпари, когато хората разберат, че са инвестирали в частични резултати.

http://www.greentech.bg/?p=41697
 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo