Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Започнете СО2 Диета, защото имаме само една планета

Започнете СО2 Диета, защото имаме само една планета

 

Нисковъглеродна диета е инициатива на Асоциация „Корпоративна социална отговорност – България”. Кампанията се провежда с подкрепата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Нисковъглеродната диета повдига въпроса за предизвикателствата пред човечеството във връзка с отговорното потребление на ресурсите на планетата, както и за ограничаване на негативното влияние на човека върху Земята.


Прилагането и последващото спазване на Диетата помага:
 

 •     на бизнеса, като му гарантира по-висока конкурентоспособност, икономически ефективен живот и работеща политика на КСО;
 •     на всяко семейство, на което осигурява по-икономичен, разумен и здравословен начин на живот, гарантиращ бъдещето на Планетата и следващите поколения.


Проектът Нисковъглеродна диета работи за това всеки гражданин да поеме отговорност за въглеродния отпечатък, който оставя върху Земята и съответно да води по-разумен начин на живот. Фокусът на Диетата е насочен към бъдещето. Това ще създаде условие за по-отговорно отношение към следващите поколения и Планетата като цяло.

Последният реализиран проект на Диетата е онлайн калкулатор за изчисляване на въглеродните емисии на всеки гражданин. Той отскоро е интегриран в интернет сайта на проекта и е достъпен на адрес: www.co2.bg. Там можете сами да пресметнете своя въглероден отпечатък и да получите съвети за неговото намаляване.

Количеството СО2, което оставяме върху Земята е „отпадъчен продукт”, който всеки създава чрез избора си на начин на живот. Консумацията на енергия, автомобилите на пътя и неразделно изхвърляните отпадъците са само част от причинителите на голям „въглероден отпечатък”. Алтернативи винаги има – изгасените лампи в празните стаи, ходенето пеша, пътуването с градски транспорт/колело, рециклирането на боклука и много други. Започнете нисковъглеродна диета сега, защото нямаме друга планета!

http://csr.bg/


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Европейски съвет за енергийноефективна икономика – ЕСЕЕЕ


Международна асоциация за твърди отпадъци – ISWA

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Стратегията за управление на отпадъците в България
 • Kак да събираме отпадъци, когато сме на обществени мероприятия?
 • 10 хил. дървета ще бъдат засадени при депото за отпадъци до Долни Богров
 • Чужденци искат да строят завод за отпадъци в Плевенско
 • Хвърляме храна в кафяви кофи
 • Централа на биогаз от хранителни отпадъци в Симеоновград
 • Компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци на площадка "Хан Богров" край София
 • Ресурсната ефективност е и в начина, по който караме колата си
 • Зелена светлина на фокус: Ефективно управление на отпадъците
 • Инсинерацията на отпадъците е унищожение на ресурси и прикриване на грешки
 • София с проект за разделно събиране на отпадъци
 • Дни на отворените врати Аурубис България
 • Българо-германска фирма вдига завод за отпадъци в Карлово
 • Зелена светлина: Няма такова нещо като боклук
 • 3 фирми ще събират разделно в Пловдив
 • Зелено кино: седмица на екологичните филми в София 2012 от 03 до 07.12
 • Започнете СО2 Диета, защото имаме само една планета
 • Чака ни водопад от катаклизми заради глобалното затопляне
 • Европейската комисия обмисля забрана за използването на найлонови торбички
 • Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материали
 • Готови сме за търговия с парникови газове
 • Каолин започва да използва биомаса като заместващо гориво на природния газ
 • Лазер обезопасява ядрени отпадъци
 • Четири български училища се включват в международно екосъстезание на WWF
 • Швеция ще внася отпадъци!
 • Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)
 • България е на първо място в Европа по количество отпадъци на глава от населението
 • Нанобоя от отпадъци
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: