Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Запознайте се с Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH – Когенерация: Мост към бъдещето.

 

Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH ще участва за първи път в изложбата „Енергийна ефективност и ВЕИ“. Компанията успешно обслужва европейските пазари за когенерация от 1975 г. насам и се стреми да разшири своята дейност в Югоизточна Европа.

Интервю с г-н Кристиан Атанасовичи, мениджър бизнес развитие в KGE GmbH:


Уважаеми господин Атанасовичи, моля, дайте ни кратка информация за вашата компания.

Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH (KGE) е 100% дъщерна компания на Kawasaki Heavy Industries Ltd. Япония (KHI). KGE е създадена в Европа през 1998 г. През 1998 г. KGE започва дейността си с 10 служители, извършвайки продажби, опаковане и сервиз на комплекти газови турбинни генератори. През 2003 г. KGE е преместена в Бад Хомбург, в околностите на Франкфурт на Майн. През 2013 г. разширява продуктовата си гама с газови двигатели, а през 2018 г. се учредява Румънско представителство, разположено в Букурещ. Днес KGE има 67 служители.

KGE предлага пълна гама от продукти и услуги от един единствен източник. Продуктите на KGE са генераторни уредби с газови турбини, с мощност от 1700 кВт до 30000 кВт и газови двигатели с мощност 5200 кВт и 7800 кВт. Освен продуктите, KGE предлага и гама от услуги като планиране и инженеринг, управление на проекти, внедряване и пълна поддръжка.Какви продукти ще представите в София? Какви са техните предимства в сравнение с продуктите на вашите конкуренти?

В София ще представим нашата гама от продукти и услуги. За KGE е много важно ефективното потребление на енергията, екологичното и надеждно разходване на продуктите през целия им жизнен цикъл, и илюстрира тази своя философия чрез продуктите си.

Зелените газови турбини M7-A03D, с висока електрическа ефективност, са сред най-ефективните газови турбини в своя клас на мощност и имат най-ниското ниво на емисии на азотен оксид (NOx) в промишлеността, при 9 ppm (ppm: части на милион).

Зеленият газов двигател има най-добра електрическа ефективност от 49,5%, гъвкав режим на работа с диапазон на натоварване 30-100%, висока ефективност на частичното натоварване (приблизително 45% електрическа ефективност при 50% натоварване), минимално въздействие върху околната среда (по-малко от 200 ppm @ 0% емисии на O2 NOx ).Къде намират приложение продуктите ви? За кои сектори на индустрията те са най-подходящи?

Нашите продукти намират приложение за производството само на електроенергия и за комбинираното производство на топлина и електричество - когенерация. Нашите продукти са много подходящи за индустриалните сектори, където се изисква пара или/и топла вода, или/и охладена вода, където протича процес на директно сушене. Някои примери за индустриални отрасли, подходящи за нашите решения, са химическа, хартиена, каучукова, хранитрелна промишлености, нефтени рафинерии, топлофикация.

Бихте ли могли да разработите когенерационно съоръжение, което отговаря на индивидуални изисквания на клиента, и ако можете, дайте ни пример за това.

Да, можем да създадем съоръжение за комбинирано производство на топлина и електричество, но преди това, трябва да установим много добре енергийните нужди на клиента и да видим контекста, в който трябва да интегрираме такова съоръжение. Като пример мога да спомена сектора на химическата промишленост или фабриките за хартия, но имаме много приложения в много промишлени сектори, включително в топлофикационни системи.

Бихте ли ни разказали за някои от проектите, които вече сте приключили в региона на Югоизточна Европа?

До момента в региона на Югоизточна Европа сме завършили няколко проекта в Румъния. Проектите, които вече са в търговска експлоатация, са в промишления сектор.

Вие ще участвате за първи път в изложението EE & ВЕИ. Посетители от кои индустриални сектори бихте искали да видите на вашия щанд?

Да, ние участваме за първи път в изложението EE & ВЕИ в България. Бихме искали да се срещнем на щанда си с посетители от секторите керамика, хранаителна промишленост, химическа, нефтена и газова промишленост, производство на напитки, хартия и картон, топлофикация. Като цяло, бихме искали да имаме посетители от всички индустриални сектори, които се нуждаят от пара, топла вода, отопление, и използват процеси на сушене.

 

 

 
 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: