Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Запознайте се с нови ресурсно ефективни и рентабилни решения за селското стопанство


На 27-ми март се откриха изложенията и конференциите EE и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities, които се организират от Виа Експо в ИЕЦ, София и ще продължат до 29-ти март. “Възможностите на технологиите стават все по-неограничени и достъпни за селското стопанство, бизнеса, общините. Събитията демонстрират многобройните ползи от внедряването им в практиката – намаляване на разходите, оползотворяване на отпадъците и превръщането им в енергия, топлина, гориво, компост и други нови суровини, повишаване на ефективността на дейностите, по-чиста и безопасна околна среда.” - споделят организаторите.

Тази година участват водещи компании от 17 държави. Събитията са място за представяне на редица иновации, обмяна на идеи и създаване на нови контакти.

Посетителите ще се запознаят с  първия в света кондензационен котел на пелети  – той има температурна модулация от 28 до 85 °C и постига 107,3% рекордна ефективност. Шведски термопомпи от ново поколение намаляват разхода на енергия с до 80%. Първият по рода си проект у нас за инсталация/котел за производство на топлина и топлинна енергия изцяло на слама се презентира в рамките на изложенията.

Компания от Белгия предлага зелени енергийни централи, които използват биомасата като енергоизточник. Фирмата търси контакти с представители на фирми от дървообработващата промишленост, агро- и хранително-вкусовата промишленост, инвеститори.

“Ние можем да доставим единични машини - дробилки за слама, чукови мелници, верижни конвейери, кофични елеватори, пелет преси, охладители, превключватели, както и напълно завършени "до ключ" фабрики. За българския пазар работим в направленията: биомаса, компост, фураж и слама” – анонсира изложител от Испания.

Как да преобразувате влажните отпадъци в сух материал или да намалите съдържанието на влага с 90%? Системите за термично сушене на холандски производител са ефективното решение за това.

Интерес предизвикват системи за енергийна ефективност, които работят, без да консумират енергия през голямата част от годината. Те постигат средносезонна норма на енергийна ефективност от 24. Системите оптимизират производство на енергия от различни източници – природен газ, отпадна топлина, слънчева енергия, биомаса, биогаз и др. Инвестицията се изплаща между 3 и 4 години, а оборудването има полезен живот от 13-14 г.
Изложител от Скандинавия акцентира освен върху технологичните характеристики на произвежданите от него бойлери за биомаса, но и върху екологичните ползи – те щадят годишно околната среда от приблизително 435 000 тона емисии на CO2. Фирмата има успешни практики в изгарянето на горива като слама, люспи от семена, птичи и свински тор и др.
“Станете сам свой доставчик на електроенергия и защитете бизнеса си в дългосрочен план от повишаването на цените на електроенергията.” – коментира друг участник от Австрия. Той предлага фотоволтаични системи и акумулаторни батерии, които позволяват намаляване на оперативните разходи.

Производител от Финландия популяризира иновативни контейнери, които се заравят на около 1,5 м под земята. Те спестяват място и са чисто, безопасно и икономично решение за ефективно и природосъобразно сметосъбиране, намаляват разходите за извозване на отпадъците с 30%. 

Френска компания предлага сътрудничество на всеки, заинтересован от проекти за третиране на индустриални и животински отпадъци.
Електрически транспортни средства във вариант триколка ще видим от роден производител – те са с ниски данъчни тежести и имат преференции при паркиране. Намират приложение  в селското стопанство. Те се отличават с икономичност, технологичност  и сравнително ниска цена, имат 5-годишна гаранция.

Фирми от Германия търсят бизнес възможности и потенциални партньори за сътрудничество в Балканските страни. Те предлагат пелетиращи съоръжения и решения за анаеробно третиране на биоотпадъци.
“Нашата продуктова гама включва над 30 различни машини, които обслужват всички ключови процеси на съвременното управление на отпадъците - раздробяване, разделяне и биологично третиране.” – съобщава представител на австрийска компания. “Ще представим най-компактния обръщач на компост X45000, който е машина за по-малки производители. Тя е на достъпна цена и има функционалността, характерна за машините от най-висок клас.” – допълва той.
Сред продуктовите експонати присъстват системи за домашна и сградна автоматизация – решения за интелигентно осветление, отопление, слънцезащита, аудио/видео приложения, системи за мониторинг на температурата, устройства за отчитане на потреблението на ел. енергия, управление на охранителната система, видеонаблюдение и др.

На 28-ми март стартира конференцията Save  the Planet, а на 29-ти март – Smart Cities.

Очакваме ви! 

За повече информация: www.viaexpo.com
 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: