Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Защо българска патентована горелка за изгаряне на пелети е уникална?

Интервю с инж. д-р Орлин Томов, управител на „Василев и Томов“

Уважаеми инж. д-р. Томов, кое Ви мотивира да участвате в seeSUSTAINtec?


Ние, „Василев и Томов“ ООД и нашата марка MPE – Machines for People and Environment, сме нови на пазара, както и продуктите, които произвеждаме. Вярваме, че чрез изложението seeSUSTAINtec ще можем да достигнем до голям кръг от потенциални клиенти и партньори както в страната, така и в чужбина.Това е може би единственото събитие от този тип в България, посветено изцяло на технологиите, свързани с устойчиви решения в областта на енергийната ефективност. Ето защо, ние сме сигурни, че нашата изява именно в seeSUSTAINtec ще ни доближи в по-голяма степен до пазара.

Какво ще представите?

На това изложение ще представим наша патентована горелка MPE Bistra 40/70 за изгаряне на твърди гранулирани горива. Ние изключително много се гордеем с нея, защото тя е уникална по ред причини:

 • позволява изгарянето на всякакъв тип гранулирани горива, като за нас най-важни са гранулираните (пелетираните) агро отпадъци - като различни видове слама, царевичак и др.
 • позволява работа с практически нулева поддръжка на съоръжението
 • самият продукт е изключително здрав и дълговечен, което само по себе си е напълно в духа на екологичните и устойчиви решения. Смея да твърдя, че това е единственият от този тип продукти на пазара, в който са използвани изцяло индустриални агрегати и модули.


Разкажете повече за ползите и в кои области тя намира приложение?

Горелката MPE Bistra 40/70 може да се използва за монтаж към всякакви водогрейни котли, топловъздушни генератори, парогенератори, пещи, термокамери и др, като предлага изключително евтино, екологично и възобновяемо гориво – а именно сламени или други агропелети. Известен е

фактът, че България е сериозен зърнопроизводител, но много малка част от сламата в днешно време се използва. Ние предлагаме решение на няколко проблема едновременно:

 • почистването на площите от излишната слама, което ще донесе допълнителни приходи на селскостопанските производители, тъй като превръща един отпадък в гориво и суровина
 • осигуряване на евтино и възобновяемо гориво. Тук е важно да се спомене, че дървесината също се третира като възобновяем източник, но много е важно да се сравнят сроковете за възобновяване на дървесината и на сламата например
 • предоставяне на екологично и въглеродно неутрално енергийно решение. Известен е фактът, че при изгаряне, биомасата отделя точно толкова въглероден оксид, колкото и растението е усвоило за нейното изграждане по време на растежа. Интересно е да се знае, че дори и при гниене на полето биомасата отделя въглеводородни газове, които в края на краищата в природата пак се преобразуват до въглероден диоксид, без обаче никой да използва енергията от тези процеси.


Споделете за някои от плановете Ви за развитие?

Нашите планове са свързани с преминаване към по-интензивно производство, разширяване на гамата от мощности, както и разработване на агрегати, позволяващи използването на пелети от биомаса не само за нуждите на домакинствата, но и в индустрията – например производството на хляб и хлебни изделия, нанасяне на прахови покрития и много други.

Кои са положителните тенденции в сектора?

Производството, търговията и изгарянето на агропелети е един нов пазар като цяло. В последните една-две години, а бих казал и месеци, наблюдаваме една изключителна динамика от страна на агропроизводителите, по отношение на сламените пелети, може би отчасти и заради нашето навлизане на пазара.

Какво е Вашето послание за промяна към един по-устойчив свят?

За да оставим нещо значимо след себе си, е нужно да преосмислим изцяло поведението си на пазара – започвайки от начина, по който произвеждаме, суровините и материалите, които влагаме, устойчивостта на решенията, които предлагаме. Може би е дошъл моментът, в който всеки производител следва да се замисли за целия жизнен цикъл на това, което предлага и как се отразява всеки негов етап на околната среда, на потребителите, на икономиката и на всичко, което ни заобикаля. И в този ред на мисли, нашата марка е нашето мото и послание – а именно „Machines for People and Environment“, което ние превеждаме като „Машини за хората и средата“. 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: