Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация

2012-11-21 15:02:02

Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация


Стефан Стаменов, управител на Recycling Bulgaria, Златен спонсор на ‘Save the Planet’

Интервюто е направено от сп. Инженеринг ревю


Уважаеми г-н Стаменов, представете накратко компанията Recycling Bulgaria на читателите на сп. Инженеринг ревю. Какво е специфичното за нея и с какво тя е уникална на българския пазар?

Recycling Bulgaria е водеща компания в областта на рециклирането и третирането на отпадъци. Дейността на компанията обхваща както доставка на единични машини и компоненти, така и осигуряване на цялостни решения и проекти до ключ за рециклиращата индустрия. Recycling Bulgaria предлага доставка, монтаж, пуск в експлоатация, дори и операторско участие – в самата експлоатация на инсталацията, гаранционен и извънгаранционен сервиз, обучение на персонала. Работим в тясно партньорство с клиентите си от самото начало на проектите, в състояние сме да изготвим предпроектно проучване, морфология на отпадъка, финансов и правен анализ, подпомагаме и изготвянето на документацията за наши клиенти, кандидатстващи за допълнително финансиране.

Разкажете повече за най-силната Ви референция в България – завода за преработка на битови отпадъци край град Варна.

Заводът за механично и биологично третиране край Варна се отличава с най-висока степен на автоматизация. Технологичният цикъл на разделяне на отпадъците е почти изцяло автоматизиран, което прави проекта значителен в европейски и световен мащаб. Процесите се контролират централизирано от софтуерна система, която следи едновременно всички технологични етапи в залата за механична обработка и контролира и процеса на компостиране.

Най-общо технологичният процес включва: грубо раздробяване посредством едновалов шредер на фирма Lindner. Следва процес на пресяване от барабанно сито Eggersmann, при който материалът се разделя на три фракции – 0 – 80, 80 - 240 и над 240 mm. Биогенната фракция 0-80 mm се транспортира до компостиращия цех, където са налице 10 компостиращи тунела. Посредством балистичен сепаратор Massias от средната фракция се отделят 2D и 3D отпадъците, след което 3D фракцията, отново автоматизирано, се сепарира посредством няколко инфрачервени сепаратора на Titech. Машините на немската компания осигуряват 97-98% извличане, което е несравнимо по-ефективно в сравнение с ръчната операция. Сепариращата инсталация за черни и цветни метали е базирана на машини на друг наш партньор - компанията Steinert. Процесът на сепарация на цветните метали се осъществява чрез вихровотоков сепаратор.

В края на технологичния процес е балиращата машина на компанията Presona. С нея се балират различни сепарирани фракции, като хартия, найлон, PET, кенове и други, в резултат на което те се привеждат в търговски вид и са готови за транспортиране. Останалото се пресова в пресконтейнери на фирма Husmann.

Как оценявате значението на конференцията и изложбата ‘Save the Planet’, на която тази година сте Златен спонсор, за екологичния бранш у нас?

Организаторите на събитието – Виа Експо, са пионери в областта и по мое мнение си вършат добре работата. Имат добре изградена мрежа от медийни партньори както в България, така и в чужбина. Изключително активни са и това е причината за добре организираните и посетена конференция и изложение.

Имаме големи очаквания към събитието през тази година, тъй като сме доволни от предишното издания на събитието – имаше добра посещаемост, богата съпътстваща програма, висок процент на целевата посещаемост не само от България, а и от международни специалисти, компании и организации, работещи в областта.


Какво ще представите на изложението през тази година?

Участието ни на изложението ‘Save the Planet’ тази година ще бъде изключително атрактивно. Ще представим технологичното решение SMARTFERM. То представлява иновативна компактна система за производство на енергия от биологични отпадъци, и е първата, която позволява децентрализирано производство на електро и топлинна енергия чрез суха ферментация. Базирана е на доказана технология и изисква изключително малко място. Освен това е полумобилна и позволява да бъде преместена от едно място на друго. Предназначена е за малки и средни общини.

SMARTFERM решението, което ще представим, включва 4 контейнера с когенератор, който използва биологични отпадъци – капацитетът е 4000 т/годишно, които чрез анаеробни процеси и когенерация са в състояние да произведат 170 -200 kWh електроенергия, както и толкова топлина. Това е инсталация, която изпълнява едновременно две от изискванията на Европейския съюз – намаляване на обемите отпадък, както и използване на алтернативни източници за производството на енергия.

На щанда на Recycling Bulgaria на изложението ще представим и две работещи машини - инфрачервен сепаратор за автоматизирано сепариране на различни типове отпадъци – модел, който функционира успешно в завода край Варна, както и вертикална балираща машина, подходяща за нуждите на търговските вериги и големи обществени обекти.
 
 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • От депониране към рециклиране
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: