Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Зелена инвестиция, фотоволтаична инсталация и ЕкоМобилност – три атрактивни финансови продукта на ПроКредит Банк за бизнеса и домакинствата


Интервю с Константин Киров, отговарящ за зелената политика на ПроКредит Банк

Г-н Киров, разкажете ни повече за услугите, които ПроКредит Банк предоставя.


Една от основните ценности на ПроКредит Банк е опазването на околната среда. Като социално отговорна институция, ние обръщаме сериозно внимание на това и се стремим да минимизираме екологичния си отпечатък както в нашите вътрешни процеси, така и при бизнеса на нашите клиенти. Искахме да бъдем част от seeSUSTAINtec, защото смятаме, че изявата е платформа, която в голяма степен съответства на нашите принципи, тъй като споделяме еднаква цел – да допринесем за превръщането на Европа в континент с неутрално въздействие върху климата. Планувахме да се срещнем с присъстващи, с които да обсъдим възможностите да направим тази промяна заедно.

Какви финансови продукти щяхте да популяризирате на отложеното издание на seeSUSTAINtec 2020?

Ние заявяваме, че ПроКредит Банк е отговорна за опазването на околната среда не само на теория. Започнахме промяната вътрешно с имплементирането на енергийно ефективно решения и с поставянето на фотоволтаични инсталации на наши офис сгради както в България, така и в цяла Югоизточна Европа, където ПроКредит оперира. Но установихме, че това не е достатъчно. Ние виждаме големия потенциал да предадем опита си и да направим промяната чрез нашите клиенти. Ето защо искаме да ги мотивираме да прилагат подобни решения в техния бизнес или домакинство, за да сведат до минимум екологичния си отпечатък и да увеличат максимално ефективността си.

В тази връзка създадохме 3 целенасочени продукта за бизнес клиенти и физически лица:
1) Кредит Зелена инвестиция
Кредит Зелена инвестиция е нашият начин да подкрепим усилията на малките и средни предприятия в развитието на екологично чисти и социално отговорни бизнеси. Всички юридически лица могат да кандидатстват за кредит Зелена инвестиция, независимо от техния бизнес сектор.
2) Кредит ЕкоМобилност
Кредит ЕкоМобилност е предназначен за закупуването на електрическо превозно средство или plug-in хибрид при много атрактивни условия.
Подходящ е както за физически лица, така и за предприятия с цел намаляване на замърсяването и разхода за гориво.
3) Кредит за фотоволтаична инсталация

Подкрепяме много видове инвестиции за възобновяема енергия и за да улесним клиентите ни да започнат собствено производство на електроенергия, създадохме специализиран продукт за фотоволтаична инсталация с мощност 30kW. Предназначена е за монтаж върху покривите на производствените бази и други енергоемки предприятия. За частни лица, ние сме отворени да обсъдим възможността за по-малки инсталации.

Защо да инвестираме в екологични решения?

Въвеждането на решения за енергийна ефективност е приложимо във всички области. Няма конкретни сектори или видове предприятия, които да са ограничени до такива инвестиции, тъй като те могат да бъдат направени в недвижими имоти, машини или дори в производствените процеси. Ползите от всички наши кредитни продукти с екологичен фокус могат лесно да бъдат изведени от заглавието, но ние ги очертаваме продукт по продукт, както следва:

1) Кредит Зелена инвестиция: намаляване на оперативните разходи на бизнеса увеличаване на конкурентното предимство повишаване на ефективността повишаване качеството на продукцията намаляване на екологичния отпечатък на бизнеса
2) Кредит ЕкоМобилност: по-малко замърсяване чрез използване на малко или никакво течно гориво да се възползват от предимствата, предоставени от държавата, без еко данък, без годишен данък, безплатен паркинг в синя и зелена зона на паркиране на електромобили, много нисък лихвен процент от 1.5%, по-нисък от всяка алтернатива
3) Фотоволтаична инсталация: частична независимост от обществената електрическа мрежа оптимален период на изплащане от 5,5 години значително количество спестени въглеродни емисии не е необходимо самоучастие в инвестицията с нашия 30kW продукт, документацията се покрива от инженерната компания.

Имате ли партньори и клиенти в Югоизточна Европа?

Групата на Банката е позиционирана в повечето държави от Югоизточна Европа и ние поддържаме регулярни контакти помежду си. По време на срещи с международни компании, ние обсъждаме възможностите за партньорства извън границите на една държавата и затова имаме контакти и с клиенти на други банки от ПроКредит Груп.

Какви са вашите бъдещи планове за развитие?

Искаме да продължим да даваме собствен пример с устойчиви и екологични решения, затова ще увеличаваме броя на екологичните превозни средства, които Банката използва (в момента 50% от автомобилния парк са електрически автомобили или plug-in хибриди) и да осигуряваме атрактивни условия за финансиране. Разясняването на ползите от енергийно ефективни инвестиции ще продължи да бъде наша ключова задача и заради това ще участваме във външни събития (каквото беше seeSUSTAINtec), ще организираме презентации и ще обсъждаме темата при срещи с клиенти. Инвестициите за възобновяема енергия имат голям потенциал за намаляването на употребата на електроенергия, генерирана от въглища, и ние ще намерим начин да разширим нашите предложения и за частни лица. Секторът на управление на отпадъците ще бъде важна тема за нас през тази и предстоящите години, тъй като искаме да помогнем за повишаването на неговата ефективност и приложимост.

Какво трябва да променим, за да постигнем повече устойчивост?

Може да прозвучи като клише, но промените започват от нас самите. Под „нас“, имаме предвид нашата институция. Невъзможно е да налагаш устойчивост, без да дадеш пример чрез собствените си действия. Всеки бизнес трябва да има този начин на мислене, ако иска да убеди клиентите си да инвестират в устойчиви решения. Важно е да мислим в дългосрочен план, когато искаме да постигнем устойчивост. Всяка институция трябва да направи повече, но и да даде добър пример. Да образова клиентите си, партньорите си и обществото. Убедени сме, че грижата за околната среда не е отговорност само на държавата, но и на бизнеса. Нашите клиенти имат силно влияние върху обществото и трябва да действаме, работейки заедно. 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: