Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Зелена светлина на фокус: Ефективно управление на отпадъците

Зелена светлина на фокус: Ефективно управление на отпадъците

 

Интервю с Ренато Сарк, Институт за устойчиво управление на отпадъците и технологии, Леобен - лектор на тазгодишното издание на ‘Save the Planet’
 

Източник: БНТ (Видео)
 

Желанието за промяна. Стремежът да започнем начисто. И начините за постигане на тези цели. Актуални въпроси, които имат и актуални отговори. За България, а и за други страни.
 

Усещането за чистота трбява да бъде буквално, твърди Ренато Сарк. Той работи в един от реномираните австрийски институти, които се занимават с управление на отпадъци, с технологии за управление на сметища, рециклиране и преработка на отпадни води. Пред камерата на "Зелена светлина - на фокус" Ренато Сарк разказа за модела, който може да осигули чисто бъдеще за всяко общество.
 

"Управлението на отпадъци е по-скоро голяма възможност, отколкото предизвикателство. От една страна, има много предизвикателства, които трябва да бъдат решени в различни държави. Но от друга страна, има и много възможности - да се намали замърсяването, да се намалят въглеродните емисии във въздуха, да се повиши енерийната ефективност. Един от най-важните моменти, когато говорим за уравление на отпадъци, е - създаване на нови работни места и възможност за работа на местните хора. Това означава, че във всеки район, във всеки град е необходимо да има управление на отпадъците, необходими са хора, които да се занимават с управление на отпадъци. Това е една от големите възможности за Централна и Източна Европа, включително и за България" - твърди Сарк.
 

Експертът по третиране на отпадъци даде примери за добри практики и модели, които и нашата страна може да използва.
 

"Има различни модели за управление на отпадъците, които се прилагат в Европа. Когато говорим за управление на отпадъци, трябва да имаме предвид три основни фактора. Първо - намаляване на органичния отпадък. Т.е. ако вие разделно събирате органичните отпадъци, ще можете да ги използвате за компостиране. А след това получената смес може да се използва за почвата. Второ - има много ценни материали - като например хартия, стъкло, пластмаса, метал, които директно могат да бъдат използвани за рециклиране от местни или от чуждестранни компании. С рециклирането, например, на хартия вие намалявате вредните емисии, намалявате и използването на суровия материал, а и повишавате ефективността. Това са локални решения за общините, но те могат да се прилагат и в цяла държава. И третия фактор, който също е много важен, е - отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани или компостирани, да се използват в инсинераторите. След правилно третиране 80 процента от енергията на отпадъците може да се използва. Ще ви дам пример с модела във Виена, там има 4 инсенератора за отпадъци. Ефективността на тези заводи е над 80 процента. А това означава, че 80 процента от енергията на отпадъците е трансформирана в друга форма на енергия. За отоплние, за eлектричество..." - обясни експертът.
 

Ренато Сарк отговори и на важния въпрос как можем да убедим хората, че си струва да инвестират в управлението на отпадъците, което е инвестиция за определен период напред във времето.
 

"Инвестициите винаги са проблем. Защото те не са краткосрочни. Инвестирате сега и инвестицията ви се възвръща след 20-25 години. Всъщност трябва да промените възгледите си. Трябва да си зададете въпроса какви са възможностите и какви са ползите от това. Ако една инсталация бъде пусната сега, говорим за работни места, говорим за нов тип енергия, говорим за възобновяеми ресурси. Не трябва да забравяме, че сега повечето отпадъци се трупат на сметищата. Това значи, че цената за сметищата засега е доста ниска. Само че това не продължава вечно. Уверявам ви, че ситуацията се променя. И след 20, 30, 40 и дори 50 години трябва да знаете, че отпадните води от сметищата се пречистват, че районите се нуждаят от специална поддръжка. Трябва да сте сигурни, че няма риск за териотриите в близост до сметищата. Освен това създаването на сметища означава загуба на пространство. И ако сметището е близо до даден град, а самият той се разширява, това значи, че в рамките на 10 или 20 години сметището ще навлезе в града. И това място няма да може да се използва, просто се губи."
 

Ексспертът посъветва и как да мотивираме хората и страните, заети в процеса на събиране и третиране на отпадъка така, че те да променят навиците и начина си на работа сега.
 

"Въпросът за мотивацията е важен. Има много неща, които трябва да бъдат взети предвид. Аз мога да ви мотивирам, но когато не са ви предоставени възможности, тогава целите не могат да бъдат постигнати. Затова и трябва да се инвестира сега. За да се създадат възможности пред хората. После трябва да покажете на хората добрите примери - да кажем при на рециклирането на стъкло, на хартия или на пластмаса, метал и така нататък. После наистина трябва да ги мотивирате. Например в Австрия много училища работят по определени проекти. Децата трябва да направят нещо от отпадъци - сами или заедно с родителите си. Цялото общество по някакъв начин е въвлечено в този процес. Така че щом покажете на хората добрите примери, можете да очаквате и положителни реакции. Това важи и за България, и за други страни от Югоизточна Европа" - обясни Сарк.
 

Експертът по третиране на отпадъци отправи своето ясно послание към хората в България:
 

"Ясното ми послание е следното. Ние трябва да помислим за нашия начин на живот. Трябва да помислим за замърсяването, причинено от различни видове отпадъци. Погрешният ход, който е много опасен, е когато тези отпадъци бъдат смесени. Не можете да бъдете сигурни какви реакции ще предизвика това смесване. Това значи, че наистина трябва да направим нещо в областта на третирането на отпадъците. И най-напред трябва да помислим как да използваме отпадъците като материал за повторна употреба. Защото в края на краищата те са това. Ако празната бутилка у дома ви бъде напълнена с вода и я дадете на детето си за училище, тя вече не е ненужна. По същия начин трябва да мислим за замърсяването, за вредните емисии, за работните места и за бъдещето на нашите деца и на младите хора. Наистина отговорността ни към тях е много голяма."
 

http://bnt.bg/
 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Стратегията за управление на отпадъците в България
 • Kак да събираме отпадъци, когато сме на обществени мероприятия?
 • 10 хил. дървета ще бъдат засадени при депото за отпадъци до Долни Богров
 • Чужденци искат да строят завод за отпадъци в Плевенско
 • Хвърляме храна в кафяви кофи
 • Централа на биогаз от хранителни отпадъци в Симеоновград
 • Компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци на площадка "Хан Богров" край София
 • Ресурсната ефективност е и в начина, по който караме колата си
 • Зелена светлина на фокус: Ефективно управление на отпадъците
 • Инсинерацията на отпадъците е унищожение на ресурси и прикриване на грешки
 • София с проект за разделно събиране на отпадъци
 • Дни на отворените врати Аурубис България
 • Българо-германска фирма вдига завод за отпадъци в Карлово
 • Зелена светлина: Няма такова нещо като боклук
 • 3 фирми ще събират разделно в Пловдив
 • Зелено кино: седмица на екологичните филми в София 2012 от 03 до 07.12
 • Започнете СО2 Диета, защото имаме само една планета
 • Чака ни водопад от катаклизми заради глобалното затопляне
 • Европейската комисия обмисля забрана за използването на найлонови торбички
 • Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материали
 • Готови сме за търговия с парникови газове
 • Каолин започва да използва биомаса като заместващо гориво на природния газ
 • Лазер обезопасява ядрени отпадъци
 • Четири български училища се включват в международно екосъстезание на WWF
 • Швеция ще внася отпадъци!
 • Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)
 • България е на първо място в Европа по количество отпадъци на глава от населението
 • Нанобоя от отпадъци
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: