Зелената трансформация на Югоизточна Европа

Покажи Страниците
2012-11-21 15:21:14

Зелената трансформация на Югоизточна Европа


Използването на екологични технологии е от изключителна важност за устойчивото развитие на страните от Югоизточна Европа. Въпреки трудностите този пазар притежава добър потенциал за растеж.

Какви са настоящите тенденции, свободни пазарни ниши и възможностите за създаване на печеливши партньорства?

На тези въпроси ще даде отговор ежегодният Форум и изложба за Югоизточна Европа (29-31 май 2013, София). През годините организаторите от Виа Експо постоянно развиват формата му и като резултат от това, изданието през 2013 година ще включи няколко паралелни събития на теми, свързани с влиянието върху околната среда: енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни сгради, управление на отпадъци и рециклиране.

Изявата е успешна платформа за трансфер на нови продукти в съответствие на световните новости и за бизнес контакти между лидерите в тези сектори.

 

 

ФОРУМЪТ

 

  • Водещи лектори от Европейската комисия – Дирекция Енергетика, Европейската комисия – Дирекция Околна среда, Европейски съвет за възобновяема енергия, Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите, Асоциация за третиране на отпадъците - част от структурата на VDMA (Федерация на немските инженери) и др.
  • Семинарни прояви: "Получаване на биогаз от депата" и друг семинар, посветен на италианския опит в управлението на отпадъците
  • Конкурс "Българска екообщина"
  • Силна промоция в чужбина и България – над 100 партньори и медииИЗЛОЖБАТА

 

  • Интелигентни сгради" – нов акцент. Този тип сгради провокират иновативно мислене и те са рентабилна инвестиция, отличават се с несравним комфорт и ниски експлоатационни разходи.
  • Австрия е страна партньор. Австрийското ноу-хау в областта на екологията ще бъде представено на традиционния Австрийски павилион
  • За първи път Унгарската агенция за инвестиции и търговия организира унгарско национално участие.
  • Изложителите ще демонстрират технологии за производство на зелена енергия, модерни решения за намаляване на енергийната консумация, сграден мениджмънт, електромобилност и управление на отпадъци.
  • Очакват се над 6 000 професионалисти да посетят изявата.

 


Брошура Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради

Брошура Управление на отпадъци

Статистика 2012

Организатор: Виа Експо

www.viaexpo.com
, 032/945 459, office@viaexpo.com

 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 08, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo