Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Зелените технологии – златната нишка между икономическо и социално развитие и климатичните промени

 

Преосмисляне на цялата енергийна система чрез използване на слънцето, водата, вятъра, зeмя без депа, превръщането на отпадъците в ресурс, свързване и дигитализиране на сгради и градската инфраструктура – това е бъдещето.

Кои са технологиите, които щадят околната среда, повишават ефективността и конкурентоспособността, създават нови модели на поведение и производство?

В периода 16 – 18 април, в Зали 5 и 6 на ИЕЦ - София ще се проведат традиционните изложения и конференции: Енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & BE), Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), Smart Cities (интелигентни градове). Те са под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерството на икономиката и Столична община. Целта на организаторите от Виа Експо е чрез тези изяви да съдействат за по-мащабно внедряване на практически решения за по-зелени градове, по-чисти енергия и природа.

ИЗЛОЖЕНИЕТО

В рамките на тези 3 дни ще бъдат представени продукти и рентабилни решения от 14 държави с приложениe в индустрията, общините, селското стопанство ибита.
 

Посещението е отлична възможност за намиране на бизнес партньори, повечето от участниците плануват да разширят дистрибуторската си мрежа в България и региона. Всеки специалист може да уговори предварително среща с даден участник чрез онлайн каталога, който е на сайта на изложението
 

 • Сред продуктовите премиери в рамките на ЕЕ & BE са: Ново поколение климатични системи, които спестяват 20-60% енергия;Инсталации за изгаряне на биомаса с влага до 120%; Биогаз инсталации заоползотворяване органични отпадъци от селското стопанство; Пелетиращи инсталации; Системи за микро и мини водноелектрически централи, Хибридни системи за автономно производство на енергия от слънце и вятър; Уникална технология увеличава максимално ефективността на отоплителните системи.
 • Решенията за превръщането на отпадъците в нови суровини се усъвършенстват непрекъснато. Интерес ще предизвика първата по рода си в Европа технология за производство на гъвкава тъкан от 100% рециклирани PET бутилки, която може да се използва за производството на разл. видове опаковки; Съвършено нова технология за производство на бутилка-от-бутилка, подходяща за контакт с хранителни продукти;За всяка община – в полза на жителите екомбинирано производство на чиста топлинна и електрическа енергия от отпадъци, които не се рециклират; Уеб базирано решение, което увеличава до 80% количеството рециклирани отпадъци в общините; Производство на горива от търговски, битови и фирмени отпадъци; Компактни сметосъбиращи машини, подходящи за клиенти с ограничен бюджет.
 • Впечатляващи са възможностите на умни решения за управление на ресурсите в един дом, сграда и населено място. Революция в терморегулирането спестява 30% от разходите за отопление; Системи за сградна и индустриална автоматизация постигат висок комфорт и ефективност; Умен електромер, родно производство, се определя като световна новост; Лесно и забавно придвижване е възможно с първия български електрически маунтинбайк и електрически триколки, а система за предупреждение от земетресения спасява човешки животи и имущество.


КОНФЕРЕНЦИИТЕ

Основни теми:

ЕЕ & ВЕ

 • Сградно обновяване, енергийни обследвания
 • Инсталации за слънчева топлинна енергия
 • Преобразуване на енергия от различни източници
 • Кръгла маса на тема енергийната бедност в България
 • Инвестиционен форум за зелена енергия
   

Save thеPlanet:

 • Оползотворяване на биоотпадъци за секторите производство на етерични и растителни масла, зеленчукопроизводство, лозарство
 • Програма LIFE - възможности за финансиране на проекти
 • Финансови инструменти за стимулиране на инвестициите в сектор Отпадъци
 • Интелигентно управление на цикъла за събиране на градските отпадъци
   

Smart Cities - „Sofia Smart City Marketplace”

 • Знание за интелигентен град
 • Стратегия интелигентен град
 • Образование за интелигентен град
 • Наука за интелигентен град
 • Технологии за интелигентен град


Дните от 16 до 18 април ще бъдат изпълнени с много разговори, дискусии и обмяна на идеи. Стремежът на организаторите е в рамките на тези 3 дни да съберат на едно място представители на държавната администрация, бизнеса и обществото с цел едно по-чисто бъдеще.


За повече информация:

Лице за контакт: Анелия Каранова, Виа Експо, тел: 0888 279 796,
Е-mail: nelly@ivaexpo.com, www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: