Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.Ти Ел Ел Медиа ООД » сп. Енерджи ревю

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017 » Зала - 1; Номер в залата - D1 » сп. Енерджи ревю

сп. Енерджи ревю

Снимки на продукта
Описание
Енерджи Ревю е специализирано техническо списание в областта на конвенционалната енергетика, възобновяемите енергийни източници, енергийна ефективност, енергийни проекти, енергийно строителство. Изданието съдържа информация за най-иновативните и екологосъобразни технологии в енергийния сектор, както и браншова информация (новини, събития). Винаги актуални и на високо експертно ниво са и мненията на ключови за бранша специалисти, които може да намерите във всеки брой. Списанието е познато още и със задълбочените си пазарни прегледи и проучвания в различни области на енергетиката. Списание Енерджи ревю се разпространява до специалисти, работещи в направленията: соларна енергетика, вятърна енергетика, биомаса, биогорива, газ, хидроенергетика, топлоенергетика, ядрена енергетика, специализираната админстрация в сектора. Списание Енерджи ревю се разпространява в печатен вариант с тираж 5000, а електронната двуезична версия на изданието достига до над 16 000 читатели. www.energy-review.bg
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Ти Ел Ел Медиа ООД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.