Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D1
България

Ти Ел Ел Медиа ООД сп. Енерджи ревю

Снимки на продукта:
Описание
Енерджи Ревю е специализирано техническо списание в областта на конвенционалната енергетика, възобновяемите енергийни източници, енергийна ефективност, енергийни проекти, енергийно строителство. Изданието съдържа информация за най-иновативните и екологосъобразни технологии в енергийния сектор, както и браншова информация (новини, събития). Винаги актуални и на високо експертно ниво са и мненията на ключови за бранша специалисти, които може да намерите във всеки брой. Списанието е познато още и със задълбочените си пазарни прегледи и проучвания в различни области на енергетиката. Списание Енерджи ревю се разпространява до специалисти, работещи в направленията: соларна енергетика, вятърна енергетика, биомаса, биогорива, газ, хидроенергетика, топлоенергетика, ядрена енергетика, специализираната админстрация в сектора. Списание Енерджи ревю се разпространява в печатен вариант с тираж 5000, а електронната двуезична версия на изданието достига до над 16 000 читатели. www.energy-review.bg