Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.Ти Ел Ел Медиа ООД » сп. Екология&Инфраструктура

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017 » Зала - 1; Номер в залата - D1 » сп. Екология&Инфраструктура

сп. Екология&Инфраструктура

Снимки на продукта
Описание
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА е първото и единствено у нас двуезично българско списание за продукти и технологии за екология, екоинженеринг и техническа инфраструктура. Фокусирано е върху актуална продуктова, техническа и браншова информация в областите: екологични проекти и програми; технологии за предотвратяване на замърсяванията, опазване чистотата на въздуха, почвите и водите; измерване, анализ и мониторинг на замърсяванията; управление на водите; пречистване на води и въздух; на отпадъци, рециклиране, преработка и управление на отпадъци, енергия от отпадъци, екологични стандарти, екологично производство, екологична енергетика; инфраструктурен инженеринг, строителство и поддръжка. Списанието е с тираж 4000, а електронната му версия се разпространява до над 12 000 абоната. www.Ecology-and-Infrastructure.bg
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Ти Ел Ел Медиа ООД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.