Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D1
България

Ти Ел Ел Медиа ООД сп. Екология&Инфраструктура

Снимки на продукта:
Описание
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА е първото и единствено у нас двуезично българско списание за продукти и технологии за екология, екоинженеринг и техническа инфраструктура. Фокусирано е върху актуална продуктова, техническа и браншова информация в областите: екологични проекти и програми; технологии за предотвратяване на замърсяванията, опазване чистотата на въздуха, почвите и водите; измерване, анализ и мониторинг на замърсяванията; управление на водите; пречистване на води и въздух; на отпадъци, рециклиране, преработка и управление на отпадъци, енергия от отпадъци, екологични стандарти, екологично производство, екологична енергетика; инфраструктурен инженеринг, строителство и поддръжка. Списанието е с тираж 4000, а електронната му версия се разпространява до над 12 000 абоната. www.Ecology-and-Infrastructure.bg