Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D2
България

БЕЛФРИ ООД Газхолдери

Снимки на продукта:
Описание
Мембранни газхолдери – модерно и практично решение за съхранение на биогаз. Стандартни обеми от 10 до 15000 м3, както и нестандартни форми и размери на газхолдера съобразно изискванията на клиента и особеностите на инсталацията. Начинът на съхранение на получения в различни инсталации биогаз до голяма степен определя ефективността на утилизацията. Еластичните газхолдери на TECON Австрия се явяват едно съвременно икономично решение с висока ефективност, надеждност и дълготрайност.
Газхолдерите се проектират съгласно конкретните изисквания на възложителя и проекта, параметрите на инсталацията и особеностите на местния климат. Те могат да бъдат изработени с два или три мембранни слоя и да бъдат доставени като самостоятелни съоръжения или монтирани върху реакторния съд,изпълнявайки едновременно и ролята на покрив. Газхолдерите намират все по-широко приложение при когенераторни биогаз инсталации в: пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) животновъдни ферми в селското стопанство пивоварни и винзаводи индустриални обекти