Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Тук ще намерите всичко за вашето здраве – от натурални храни и хранителни добавки през биокозметика до спортна, туристическа екипировка и оборудване. За най-малките и най-възрастните, за цялото семейство. Ще научите къде да се погрижите за своята добра спортна форма.За търговците – качествени продукти и сигурни партньори, с които да правите бизнес.

Зала 1
България

Содексо Пасс България / Sport Pass Sport Pass - за служители

Снимки на продукта:
Описание
За вашето здраве и качество на живот Спортувайте всеки ден и се радвайте на свободата на избор между различни спортни активности и специални отстъпки навсякъде и по всяко време. Предимства: Sport Pass е персонализирана карта, която предоставя на притежателя си неограничен достъп до разнообразни спортни активности в богата мрежа от спортни клубове. Sport Pass ви дава право на редица отстъпки и специални оферти за стоки и услуги, свързани със спорт, релакс и здравословен начин на живот. Sport Pass ви предоставя: - Неограничен достъп- можете да посещавате любимия си фитнес или спортна зала всеки ден, като имате право на една безплатна тренировка на ден - Разнообразие от спортни активности и клубове - Свобода на избор – всеки потребител избира мястото, времето и вида спорта, който да практикува: в понеделник – фитнес, в сряда – йога, в четвъртък – плуване - Специални оферти и отстъпки за продукти и услуги в търговски обекти, в сферата на спорта, уелнес и превенция на здравето. - Лесен достъп и лесно използване: необходимо е само да предоставяте вашата карта, както и документ за самоличност при използване на услугите ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ Приложение:1. ПРАВИЛА ЗА ​​ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМАТА SPORT PASS 1. Картата Sport Pass e персонална и не може да се използва от лица, различни от притежателя (Картодържателя) на Картата. Картата не може да бъде предоставена, препродадена или използвана от лица, различни от лицето, чиито данни фигурират върху лицевата страна на Картата. Нарушение на правилата на този член, ще доведе до изключване на съответния Потребител от Програмата и блокиране на Картата Sport Pass. 2. За да се възползват от Услугите в Търговските обекти от партньорската мрежа на Sport Pass Картодържателите трябва да представят всеки път Sport Pass и лична карта за удостоверяване на самоличността им, както и да предоставят Картата си за проверка от четящото устройство в Търговските обекти на Партньорите. 3. Служителите на Търговските обекти от партньорската мрежа на Sport Pass са упълномощени да проверяват картите Sport Pass, както и лична карта на Потребителите на Sport Pass само и единствено за целите на спазване правилата за ползване. 4. Потребителят е длъжен да се съобрази с разпоредбите и правилника на Търговските обекти на Партньорите, в които използва Картата Sport Pass.Потребителят има право да използва една Карта Sport Pass само веднъж на ден, само за една от Услугите, включени в Програмата и предоставяни в дадения Търговски Обект за съответния ден. Потребителите могат да ползват допълнителни услуги, невключени в Програмата, или повече от една Услуга на посещение, при условие, че ги заплатят допълнително и директно на Търговския обект по съответните цени на Търговския Партньор. Нарушение на правилата на този член, ще доведе до изключване на съответния Потребител от Програмата и блокиране на Картата Sport Pass. 5. Услугите могат да се ползват в работното време на Търговския Обекта (ако няма други ограничения). 6. Потребителят трябва да направи предварителна резервация, в случай, че се изисква такава. Търговските партньори могат да откажат достъп до Услуга, за която няма свободни места. 7. При загуба, кражба или унищожаване на Картата, Потребителят трябва да уведоми писмено по електронна поща Содексо на мейл spb.svc.bg@sodexo.com, като за да получи дубликат следва да заплати разходите за издаване на дубликат в рамерите, посочени в Договора. 8. Клиентът може да заяви изключване на Потребител на Sport Pass от Програмата чрез изпращане на уведомителен мейл по електронната поща до spb.svc.bg@sodexo.com най-малко 30 дни преди началната дата на стартиране на следващия Период на използване. 9. Вече направените в полза на Содексо плащания на Абонаменти и такси за Потребител, който е изключен от Програмата, остават в полза на Содексо и не подлежат на връщане, независимо дали заплатеният Период на използване е изтекъл. 10. Картата е собственост на Содексо и Картодържателите и/или Клиентите нямат право да извършват каквито и да било фактически и правни действия свързани с Картата, включително, но не само промени по дизайна, нарушаване на целостта и др. и дружеството си запазва правото, в случай на нарушаване на настоящите правила от страна на Потребителя и/или Клиента да деактивира Картата и да изключи Потребителя. 11. Клиентът е длъжен да уведоми Потребителите, че с използване на Картата, те се съгласяват с Правилата за ползване програмата Sport Pass и ги приемат безусловно.