Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
А16
Германия

FALCOM GmbH Maestro E220

Снимки на продукта:
Описание
This multimode high-speed router targets the industrial IoT market segment. The E220 Series is compact, ruggedized and easily mountable, with switchable WAN/LAN ports and secure 150Mbps Wi-Fi capability, making it a highly versatile, easily deployable and reliable solution for mission-critical industrial IoT and Enterprise applications across a wide range of industries from point-of-sale payments and digital signage to security and energy management. For more information or a demonstration of these products, please visit us during Smart Cities 2017, March 7-9, 2017 at the booth A16 or go to http://www.maestro-wireless.com/portfolio-items/e220-series/
Please download the E220 Series specifications: http://update.maestro-wireless.com/E220/E220-Series_Product-brief.pdf