Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
А16
Германия

FALCOM GmbH Maestro M1003G

Снимки на продукта:
Описание
The M100 is the perfect solution for M2M applications facing tough environmental conditions and extended lifetime requirements. This compact and intelligent modem running Open AT ® Application Framework supports specific protocols and accessories specifically developed by Maestro to ease integration with industrial equipment such as electricity meters, programmable logic controllers, lifts and vending machines. The M100 is fully type approved in 2G, CDMA or 3G and ready for global deployment. For more information or a demonstration of these products, please visit us during Smart Cities 2017, March 7-9, 2017 at the booth A16 or go to http://www.maestro-wireless.com/portfolio-items/m100-3g/
Please download the M100 3G – Technical specifications: http://update.maestro-wireless.com/M100/M100%20Series%20-%20Product%20Brief%20-%20V2.pdf