Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
A12
Австрия

HERZ Energietechnik GmbH Пелетен котел HERZ pelletstar T-Control

Снимки на продукта:
Описание
Пелетният котел HERZ pelletstar с мощности от 10,20,30,45 и 60 kВт, убеждава с високата си ефективност, лесно обслужване и модерен дизайн.
Висока ефективност; Опростена и автоматична работа; Автоматично почистване на топлообменниците; Автоматично почистване на горивната скара; Висока сигурност при работа; Ефективна изолация; Компактен дизайн; Автоматично подаване на гориво с разнообразни горивоподаващи системи.