Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
A12
Австрия

HERZ Energietechnik GmbH Управление T-CONTROL

Снимки на продукта:
Описание
Комфортно отопление с управлението T-CONTROL
С удобния VGA-сензорен дисплей могат да се управляват както горивния процес, така и да се регулират отоплителни кръгове, бойлер за топла вода буферен съд и соларна система. Централен блок за управление на: Буферен съд; Повишаване температурата на котелния кръг (помпа и смесителен вентил); Приготвяне на битова топла вода; Регулирани отоплителни кръгове (помпа и смесителен вентил); Управление соларен кръг; Защита от замръзване; Като допълнително опция T-Control предоставя възможността за отдалечен достъп и настройка от телефон, компютър или таблет.