Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
A12
Австрия

HERZ Armaturen GmbH Спирателни и регулиращи вентили

Снимки на продукта:
Щранг-регулиращи вентили DN15 - DN300; Автоматични баланс-вентили DN15 - DN50; Диференциални регулатори DN15 - DN80; Сферични вентили DN15 - DN 50; Бътерфлай клапи DN50 - DN300;