Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Тук ще намерите всичко за вашето здраве – от натурални храни и хранителни добавки през биокозметика до спортна, туристическа екипировка и оборудване. За най-малките и най-възрастните, за цялото семейство. Ще научите къде да се погрижите за своята добра спортна форма.За търговците – качествени продукти и сигурни партньори, с които да правите бизнес.

Зала 1
България

МДМ - 97 ООД Апарат за лазертерапия GITA M

Снимки на продукта:
Описание

Апарат за лазертерапия GITA M е съвременно и функционално медицинско оборудване произведено от МДМ-97 с цел да улесни работата на вас физиотерапевти. GITA M е снабден с микропроцесорен контрол и управление на параметрите на лечебните процедури. Такъв вид медицинско оборудване за лазертерапия генерира два вида лазери /RED и IR лазери/ с различни параметри, благодарение на което те имат различно биологично действие върху тъканите. Допълвайки се взаимно при съвместното им приложение RED и IR лазерите допринасят за по-добър ефект на лечението на третираното заболяване.


Високоенергийната сонда ”CLred” излъчва широкоспектърна видима светлина на голяма площ, с която могат да се третират много по-широки участъци от кожата със светлина, близка до лазерната като биологичните ефекти са подобни на тези, постигнати при облъчване с лазерната сонда.

Апаратът за лазертерапия GITA M е предназначен за стимулираща терапия и лазерпунктура в:

 

  •     неврологията;
  •     дерматологията;
  •     физиотерапията;
  •     ортопедията;
  •     травматологията;
  •     спортната медицина;
  •     гинекологията;
  •     стоматологията;
  •     медицинската козметика идр.