Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.FALCOM GmbH » Passive RFID

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017 » Зала - 1; Номер в залата - А16 » Passive RFID

Passive RFID

Снимки на продукта
Описание
RFID-A-B-EXT is a Radio Frequency Identification (RFID) accessory device for FOX3 Series designed for short range applications. It is based on the ISO 14443 Type A/B standard for RFID devices. It connects via 5 m cable with corresponding adapter cable to the FOX3 Series. The reader includes an anti-collision mechanism that allows it to detect and identify all transponders in its operating range and individually access to each one of them. It provides also an anti-clone function which protects an application from counterfeiting and requires to authenticate the transponders. When multiple transponders are in the near of reader, only one transponder will be read at a time. For more information or a demonstration of these products, please visit us during Smart Cities 2017, March 7-9, 2017 at Hall 1/ Booth A16.
RFID-A-B-EXT - ISO/IEC 14443 A / MIFARE® mode - ISO/IEC 14443 B communication scheme - Operating distance to a 14443A / MIFARE® up to 50 mm - 13.56 MHz Carrier Frequency - 847 kHz Sub-carrier Frequency - 106 kbit/s Data Transfer - 8 bit Chip_ID based anti-collision system - 64 bit Unique Identifier Interfaces - 4pin(2x2) connector # 1 x Power input: +12...+24 VDC # 1 x Serial Port V24 (RX, TX) # 1 x Ground (GND) - 2 x LED indicators, 1 x Buzzer Serial Communication settings: - 38400 bps baud rate, 8 data bits, no parity, 1 stop bit Physical Characteristics - Dimensions (DxH): 70 mm x 13 mm - Weight: 80 g Connection Interface to FALCOM AVL devices: - via the corresponding connection cable Operating Temperature Range: -20°C ... +80°C Connection Cables: - CA37 to STEPIII-UX (15pin to 4pin; cable length: 21cm) - CA31 to FOXIN/EN (15pin to 4pin; cable length: 1.5m) RFID-Tags - RFID transponders (Tags) should be ordered separately - Ordering names: RFID-TAGS-PACK-TYPE-A
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::FALCOM GmbH

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.