Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D14
България

Куатроджи ЕООД High Efficiency Boilers Caldaie Ravasio

Снимки на продукта:
Описание

Високоефективни триходови котли от неръждаема стомана

15 модела с мощности от 59 KW до 829 KW и 10 модела с мощности от 930 KW до 4 651 KW Модулиращи и двустъпални газови и дизелови горелки