Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D16
България

Елтрак България ЕООД Дизелови генератори Caterpillar

Снимки на продукта:
Описание
"Елтрак България" предлага на българския пазар дизелови генератори CATERPILLAR, 3-фазни, 50 Hz, за аварийно или резервно захранване (Standby Power) и за постоянно захранване (Prime Power). Генераторите за резервно захранване са с обхват на мощност от 300 kVA до 3100 kVA, а тези за постоянно захранване са с мощност от 275 kVA до 2825 kVA. Дизелгенераторите CAT са оборудвани с дизелови двигатели CAT и алтернатори CAT. "Елтрак България" осигурява доставка, монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване на генераторите CAT.