Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D16
България

Елтрак България ЕООД UPS с маховик

Снимки на продукта:
Описание
UPS-ът с интегриран маховик е най-високо ефективното (над 97%) решение за непрекъсваемо токоподаване. Тази технология съхранява достатъчно енергия, която подава веднага в случай на смущения на мрежата като падове/скокове на напрежението. Този вид непрекъсваеми токозахранващи източници на CATERPILLAR са напълно пригодени за интегриране и работят с дизеловите генератори САТ. При тях експлоатационните разходи са най-лесно предвидими и най-ниски, поради липсата на батерии и необходимостта да се подменят. Тяхно предимство е и малката заемана площ, както и пригодността им да работят при голям температурен диапазон, което спестява разходи за климатизация на помещенията, където са разположени.