Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.Елтрак България ЕООД » UPS с маховик

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017 » Зала - 1; Номер в залата - D16 » UPS с маховик

UPS с маховик

Снимки на продукта
Описание
UPS-ът с интегриран маховик е най-високо ефективното (над 97%) решение за непрекъсваемо токоподаване. Тази технология съхранява достатъчно енергия, която подава веднага в случай на смущения на мрежата като падове/скокове на напрежението. Този вид непрекъсваеми токозахранващи източници на CATERPILLAR са напълно пригодени за интегриране и работят с дизеловите генератори САТ. При тях експлоатационните разходи са най-лесно предвидими и най-ниски, поради липсата на батерии и необходимостта да се подменят. Тяхно предимство е и малката заемана площ, както и пригодността им да работят при голям температурен диапазон, което спестява разходи за климатизация на помещенията, където са разположени.
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Елтрак България ЕООД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.