Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D16
България

Елтрак България ЕООД Система за съхранение на енергия

Снимки на продукта:
Описание
Системата за съхранение на енергия за обща употреба е предназначена да осигурява непрекъснато захранване с номинална изходна мощност при средна дневна употреба от три часа. Типични приложения са покриване на върхови натоварвания, управление на товарите и резервно захранване на места, където са необходими надеждност, дълъг календар живот, способност за продължителна работа и мащабируемост.