Изложение Почистване и хигиена – машини, препарати, аксесоари

CleanExBg е единственото специализирано изложение в България в сектора почистване и хигиена – машини и препарати. Стремежът е да се насърчи представянето на нови технологии, продукти и услуги.

Основната цел на това събитие е да се превърне в платформа за генериране на нови идеи и привличане на потенциални клиенти.

Зала 1
България

GOLDEN CHIMIGAL SRL Автокозметика

Снимки на продукта:
Описание

Prewashing Line
    Bicomponent Detergents
    Special Truck Detegents
    Prewashing Line for Trucks
    Prewashing Line for Self-Service Car Wash
    High Safety Prewash Line
    Neutral Shampoo Line
    Foam Line
    Rim Cleaners Line
    PH Reducer Line
    Drying Waxes Line
    Tyres Protecting Line
    Engine Degreasers Line
    Internal Finishing Line
    External Finishing Line
    Specific Products Range
    Car Wash Special Line
    Ecological Line