Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D16
България

Елтрак България ЕООД Сгъваема стойка Cat® Module Plus

Снимки на продукта:
Описание
Оптимизирана интеграция на соларни модули Cat® с доказана технология за монтаж и окабеляване за намаляване на общите разходи за инсталиране. Тази носеща система с фиксиран наклон, отличаваща се с уникална сгъваема конструкция, може да се монтира бързо и точно от само двама работници. Предварително монтираните крепежни скоби ограничават възможността за грешки при монтажа и позволяват водещи в индустрията темпове на монтаж на модулите.