Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D16
България

Елтрак България ЕООД Фотоволтаичен модул Cat® PVT110

Снимки на продукта:
Описание
Тънкослойните високоефективни модули Cat® доказано превъзхождат конвенционалните фотоволтаични модули от кристален силиций. Фотоволтаичният модул Cat PVT110 произвежда повече електроенергия в сравнение с конкурентните модули със същата номинална мощност и така осигурява на нашите клиенти превъзходна производителност и надеждност.