Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D16
България

Елтрак България ЕООД Хибридна система за производство на електроенергия Cat®

Снимки на продукта:
Описание
Хибридната система за производство на електроенергия на Cat® е предназначена за незабавно осигуряване на захранване в бедствени ситуации, военни приложения, малки населени места и строителни обекти. Тя осигурява възобновяема енергия в един модул, който може бързо да се разположи на терен. Системата съдържа фотоволтаични модули като основен източник на захранване, модул за съхранение на енергия и резервен генератор за електрозахранване при липса на фотоволтаична енергия.