Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.



Apiesse Srl » RotoCom

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017 » Зала - 1; Номер в залата - B8 » RotoCom

RotoCom

Снимки на продукта
Описание
RotoCom Compost rotating bagging machine to bag organic material in a compost bag for a decomposition inside the vessel (bag) in a ventilated bag through air inflated pipelines that decompose the organic material inside the bag. Feedable by loader.
RotoCom is a rotary bagging machine selfpowered selfpropelled multipurpose, capable to be feeded tri-laterally by any loader. RotoCom is a 4 wheel base machine with it's own engine on the central part. On the upper part over the engine there's the wide hopper, in the rear part the tunnel with big heavy duty compression auger. On both sides there's pipeline unroller device (to unroll the pipelines in case the machine is used to fill bags with compost). Tunnel Ø240, Ø270 or Ø300 quickly interchangeable, and self cleaning, including 2 guides for aeration pipes. Big diameter auger without rear support, to optimize the filling and reducing the power consumption. Last end auger part fastly interchangeable and replaceable. Upper wide hopper capable to accept any size of wheel loader, and with the function of temporary storage between wheel loader trips to increase the bagging capacities. The wheel loader driver is also the RotoCom operator. By a remote control the wheel loader driver activate all the main machine functions, the engine is accelerated automatically, and returns idle if there's nothing to bag, to save energy and noises. Electronic devices that fits the machine as standard , allows to work in safety and comfortable way, without the need to have an operator dedicated. The machine works in fully unattended way. With the front hopper the RotoCom has the possibility to fill a bag near the other, without waste room. RotoCom has been foresaw to work in a yard where it is possible to bag organic material or other . The extremely compact machine advantage the owner that doesn't dispose of wide storage areas. The RotoCom bagging machine has the capability to accept many type of wheel loaders and process many type of products in his wide conveyor. Wide range of options and customizations are available on this machine.
Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Apiesse Srl

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.