Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D4
България

Джададжи Еоод Биомас бойлер Kara Energy Systems

Снимки на продукта:
Видео към продукта
Описание
KARA Energy Systems е световен доставчик на цялостни системи за горене на дървесина и другa биомаса с над 100-годишен опит. Тя произвежда и продава индустриални бойлери на биомаса в диапазона на 350 KW до 15 MW. KARA Energy Systems доставя до ключ. Нашите инженери ще си тръгнат само, когато инсталацията е напълно работеща. Компанията присъства на българския пазар повече от 20 години
Компанията е добре позната с индустриалните си бойлери за топла и гореща вода, пара на ниско или високо налягане, а също така и на термично масло. В бойлерите може да се изгаря твърда биомаса с широк диапазон на съдържание на влага като: дървесина, дървени остатъци и изрезки, слама, слънчогледови люспи и др. KARA произвежда и инсталации за ко-генерация за едновременно производство на гореща вода или пара и електричество. Температурите, които могат да се достигнат са между 80 и 300 С, с налягане между 3 и 20 бара. Животът на бойлерите на биомаса, с привилната поддръжка, може да бъде повече от 20 години. Бойлерите на KARA може да се проектират така че да работят на дървесина и слама, позовавайки се на десетилетия опит в развойна дейност и експлоатация в промишлени условия. Капацитетът на бойлерите, които KARA може да покрие е между 350 киловата до 15 000 киловата Продуктите на KARA се изработват по поръчка съобразно нуждите и изискванията на клиента. Например, бойлерът може да се контролира ръчно или да бъде напълно автоматизиран, като се използват най-модерни методи за контрол от дистанция. Предлагаме системи за почистване на бойлера и пещите, които гарантират оптималното им действие и ефективност, предлагаме също и измервания на емисиите и ежегодни инспекции.