Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.Балбок Инженеринг АД » Система  SILO  за събиране на отпадъци

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017 » Зала - 1; Номер в залата - B19 » Система  SILO  за събиране на отпадъци

Система  SILO  за събиране на отпадъци

Снимки на продукта
Описание

SILO е модерна и удобна система за полу-подземно събиране на отпадъци, която елегантно се вписва както на производствени площадки, така и в паркове и градини, и плажове. 60% от вместимостта на контейнера е под земята.Тя позволява постигане на чистота и максимално икономично оползотворяване на пространството, като ефективността й е значителна в сравнение с традиционните варианти.

Контейнерите SILO са проектирани с автоматично затварящ се херметичен капак, който не позволява вятър или животни да разпръсват отпадъците в околността .

SILO е лесен и безопасен за употреба и поради здравата си, устойчива на удар и UV лъчи структура, на практика не се нуждае от поддръжка. 

Водоустойчивите тяло и капак предпазват събраните отпадъци от овлажняване. По този начин се гарантира успешното оползотворяване на рециклируемите материали и не се допуска увеличаване на количеството отпадък за обезвреждане.

Системата е снабдена с подвижни торби, тествани по ISO 21898 и е подходяща както за битови и рециклируеми отпадъци, така и за замърсени опаковки, адсорбенти и други видове опасни отпадъци.

Различните размери на контейнерите (с обем от един, три и пет кубически метра) позволяват пълна свобода при проектирането на системата за събиране на отпадъци на всяка една площадка.

 БалБок Инженеринг АД е изключителен дистрибутор на този продукт за България от 2011 г.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Балбок Инженеринг АД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.