Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
B19
България

Балбок Инженеринг АД Система  SILO  за събиране на отпадъци

Снимки на продукта:
Описание

SILO е модерна и удобна система за полу-подземно събиране на отпадъци, която елегантно се вписва както на производствени площадки, така и в паркове и градини, и плажове. 60% от вместимостта на контейнера е под земята.Тя позволява постигане на чистота и максимално икономично оползотворяване на пространството, като ефективността й е значителна в сравнение с традиционните варианти.

Контейнерите SILO са проектирани с автоматично затварящ се херметичен капак, който не позволява вятър или животни да разпръсват отпадъците в околността .

SILO е лесен и безопасен за употреба и поради здравата си, устойчива на удар и UV лъчи структура, на практика не се нуждае от поддръжка. 

Водоустойчивите тяло и капак предпазват събраните отпадъци от овлажняване. По този начин се гарантира успешното оползотворяване на рециклируемите материали и не се допуска увеличаване на количеството отпадък за обезвреждане.

Системата е снабдена с подвижни торби, тествани по ISO 21898 и е подходяща както за битови и рециклируеми отпадъци, така и за замърсени опаковки, адсорбенти и други видове опасни отпадъци.

Различните размери на контейнерите (с обем от един, три и пет кубически метра) позволяват пълна свобода при проектирането на системата за събиране на отпадъци на всяка една площадка.

 БалБок Инженеринг АД е изключителен дистрибутор на този продукт за България от 2011 г.