Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Международна конференция и изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа

Международното специализирано изложение и конференция Save the Planet ще покажат новостите в направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, превръщат се в ценни ресурси и от тях се извличат икономически и екологични ползи. В Югоизточна Европа секторът е пазарна ниша с потенциал и разкрива нови бизнес възможности.

Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа

Целта на Smart Cities е да привлече вниманието на институциите, бизнеса и обществото към технологиите, чрез приложението на които може да се изгради екологична визия на съвременните градове. Изявата ще популяризира ефективни решения за спестяване на енергия в сградите, иновации за повишаване на комфорта на средата на обитаване, нови подходи за организация на транспортните потоци и др. Резултатът е пестене на ресурси и намаляване на екологичния отпечатък на градовете, в които живее 60 % от населението на Земята.Балбок Инженеринг АД » Опаковки за опасни материали/отпадъци

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017 » Зала - 1; Номер в залата - B19 » Опаковки за опасни материали/отпадъци

Опаковки за опасни материали/отпадъци

Снимки на продукта
Описание

От нас можете да закупите опаковки, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе:

  • Бидони, пластмасови, с капак, 30 л
  • Бидони, пластмасови, с капак, 60 л
  • Бидони, пластмасови, с капак, 120 л
  • Туби, пластмасови, 20 л
  • FIBC (биг-бег) с доп. РЕ торба, 1 куб.м 
  • IBC - пластмасови контейнери за течности 1 куб.м, рециклирани 
  • Пластмасови контейнери за течности 1 куб. м, употребявани
  • Метални варели за течности, 200 л

 

Бидоните са с маркировка 1H2/X1.2/100.... и са подходящи за опасни товари от първа, втора и трета опаковъчни групи.
FIBC са с маркировка 13H3/Y/... и са подходящи за насипни товари втора и трета опаковъчна група.
Рециклираните IBC са с маркировка 31HA1/Y/...и са подходящи за течности от втора опаковъчна група.
Металните варели са с маркировка 1A1/X/350/... и са подходящи за течности от първа, втора и трета опаковъчни групи.

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017::Балбок Инженеринг АД

Трябва да сте регистриран потребител и да сте влязъл в профила си!

В момента вие не сте регистриран потребител на системата!
За да имате пълен достъп до системата моля отделете минута за да създадете нова регистрация или да влезете в профила си!

© 2011 - 2017 Via Expo - Всички права запазени.