Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Зала 1
D4
България

Джададжи Еоод Spaans Babcock Винтова турбина и винтова помпа

Снимки на продукта:
Видео към продукта
Описание
За повече от 125 години Spaans Babcock е известна като производител на най-голямите, високо качествени, тежкотоварни, винтови помпа и винтови турбини. Винтовата турбина е специално пригодена за хидроенергетика при нисконапорни водоеми. Като се има предвид българската геология, винтовата турбина е най-икономичната технология.  Размерите на проекта варират обикновено от 20 KW до 2 MW.  Референтен проект за експлоатация в България стартира в началото на 2017.