Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ

Зала 5
A16
Турция

İltekno İleri Teknoloji Mühendislik ve Ticaret A.Ş. GENSETS/Gas engine TCG 2032

Снимки на продукта:
Описание

High Efficiency and Low Lubricant Consumption

 • High fuel utilization and low operation costs thanks to optimized chamber spark plug
 • Increased efficiency through new closed crankcase ventilation that enables utilization of the blow-by gas
 • High availability through long maintenance intervals: first maintenance after 4,000 h, major overhaul after 80,000 h
 • With its lubricant consumption of only 0.2 g/kWh up to 30 percent lower lubricant consumption compared to competitor products thanks to optimized tappet sealing, coke stripping rings and ring packages

Soot-Free Combustion Increases Plant Profitability

 • Open combustion chamber with chamber spark plug for soot-free combustion
 • Extended maintenance intervals for the exhaust gas heat exchanger
 • No pre-combustion chamber with time-consuming maintenance and risk of failure
 • No additional gas supply with increased gas pressure required for pre-combustion chamber

Few Interruptions Due to Long Maintenance Intervals

 • No more than two interruptions a year due to scheduled maintenance
 • Longest interval until major overhaul compared to competitors
 • Use of Xchange components enables time savings of up to 75 percent during the major overhaul, resulting in reduced costs
Natural gas applications, NOx ≤ 500 mg/Nm3 * TCG 2032 V12 Engine type 50 Hz 60 Hz** Electrical output kW 3333 3000 Mean effective pressure bar 20.0 20.1 Thermal output ± 8% kW 3238 2877 Electrical efficiency % 43.9 43.9 Thermal efficiency % 42.6 42.1 Total efficiency % 86.5 86.0 Power to heat ratio*** 1.03 1.04 TCG 2032 V16 TCG 2032B V16 Engine type 50 Hz 60 Hz** 50 Hz 60 Hz** Electrical output kW 4300 4000 4500 4000 Mean effective pressure bar 19.4 20.2 20.3 20.4 Thermal output ± 8% kW 4164 3866 4259 3891 Electrical efficiency % 44.1 43.8 44.6 44.3 Thermal efficiency % 42.7 42.4 43.2 42.6 Total efficiency % 86.8 86.2 87.8 86.9 Power to heat ratio*** 1.03 1.03 1.03 1.04 * 5% O2 and dry exhaust gases ** On request *** The power to heat ratio is calculated by dividing the electrical efficiency by the thermal efficiency. Please remember that this is a theoretical value that may deviate from actually measured values. Biogas, landfill gas, and sewage gas applications, NOx ≤ 500 mg/Nm3 * TCG 2032 V16 Engine type 50 Hz 60 Hz** Electrical output kW 3770 3510 Mean effective pressure bar 17.0 17.0 Thermal output ± 8% kW 3496 3125 Electrical efficiency % 43.0 43.3 Thermal efficiency % 39.8 38.5 Total efficiency % 82.8 81.8 Power to heat ratio*** 1.08 1.12 * 5% O2 and dry exhaust gases ** On request *** The power to heat ratio is calculated by dividing the electrical efficiency by the thermal efficiency. Please remember that this is a theoretical value that may deviate from actually measured values.